میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

نام سایت: دریاچه‌ی بایکال Lake Baikal
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۵۴
جایگاه: جنوب منطقه‌ی سیبری، استان ایرکوتسک و جمهوری بوریاتیا، روسیه
شمار جزیره‌ها: ۲۷ (همچون جزیره‌ی اولخون به گستردگی ۷۳۰ کیلومتر مربع)
گستره: ۸۰۰۰۰۰۰ هکتار
گستره‌ی رو: ۳۱۷۲۲ کیلومتر مربع (کمی بزرگ‌تر از بلژیک)
بیشترین درازا: ۶۳۶ کیلومتر
بیشترین پهنا: ۷۹ کیلومتر
بیشترین ژرفا: ۱۶۴۲ متر
کرانه: ۲۱۰۰ کیلومتر
آبگیری: رودهای سلنگا، بارگوزین، آنگارا بالا
آبدهی: رود آنگارا
ویژگی: دریاچه‌ی بایکال هفتمین دریاچه‌ی بزرگ جهان، ژرف‌ترین دریاچه‌ی جهان، بزرگ‌ترین اندوختگاه آب شیرین جهان با نزدیک به ۲۰ درصد همه‌ی آب شیرین نایخ‌بسته‌‌ی روی زمین، دارای روشن‌ترین و زلال‌ترین آب در میان دریاچه‌های جهان، کهن‌ترین دریاچه‌ی جهان با پیشینه‌ی ۲۵ تا ۳۰ میلیون سال، همچنین جایگاه زندگی تیره‌های مردمان بوریات و دام‌های آنان همچون بز، شتر، گاو و گوسفند در کرانه‌های شرقی، افزون بر این زیستگاه بیش از ۱۰۰۰ گونه‌ی گیاهی و ۲۵۰۰ گونه‌ی جانوری همچون فک بایکال، خرس قهوه‌ای اوراسیایی، گرگ اوراسیا، روباه سرخ، سمور سیبری، قاقم، گوزن موس، گوزن شمالی، شوکای سیبری، آهوی ختن سیبری، گراز، سنجاب سرخ، سمورچه سیبری، سنجاب مارموت، گاومیش اروپایی و...

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده