دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

نام: دریاچه‌ی بایکال Lake Baikal
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۵۴
کشور: روسیه
جایگاه: استان ایرکوتسک و جمهوری بوریاتیا
گستره‌ی ثبت شده در یونسکو: ۸۸۰۰۰۰۰ هکتار (۸۸۰۰۰ کیلومتر مربع)
گستره‌ی رو: ۳۱۷۲۲ کیلومتر مربع (کمی بزرگ‌تر از بلژیک)
بیشترین درازا: ۶۳۶ کیلومتر
بیشترین پهنا: ۷۹ کیلومتر
میانگین ژرفا: ۷۴۴/۴ متر
بیشترین ژرفا: ۱۶۴۲ متر
درازای کرانه‌ای: ۲۱۰۰ کیلومتر
درباره‌ی میراث: دریاچه‌ی بایکال در جنوب منطقه‌ی سیبری شرقی جای گرفته و هفتمین دریاچه‌ی بزرگ جهان به‌شمار می‌رود. این دریاچه با ۲۳۶۱۵/۳۹ کیلومتر مکعب آب، بزرگ‌ترین دریاچه‌ی آب شیرین جهان از دیدگاه حجم است، به‌گونه‌ای که ۲۲ تا ۲۳ درصد از آب‌های شیرین روی زمین را دربرمی‌گیرد. افزون بر این، دریاچه‌ی بایکال با ژرفای ۱۶۴۲ متر، ژرف‌ترین دریاچه‌ی جهان و با پیشینه‌ی ۲۵ تا ۳۰ میلیون سال، کهن‌ترین دریاچه‌ی جهان است. همچنین این دریاچه از روشن‌ترین و زلال‌ترین دریاچه‌های جهان به‌شمار می‌رود.
دریاچه‌ی بایکال دربرگیرنده‌ی ۲۷ جزیره است که بزرگ‌ترین آن‌ها جزیره‌ی اولخون به گستردگی ۷۳۰ کیلومتر مربع است. جزیره‌ی اولخون سومین جزیره‌ی دریاچه‌ای بزرگ جهان شمرده می‌شود. 
نزدیک به ۳۳۰ رود بزرگ و کوچک همچون سلنگا، بارگوزین، آنگارا بالا، تورکا، سارما و اسنژنایا به این دریاچه می‌ریزند، ولی آب دریاچه‌ی بایکال تنها به رود آنگارا می‌ریزد. رود آنگارا یکی از شاخه‌های رود ینی‌سئی است که به اقیانوس شمالگان می‌ریزد.
مردمان بومی بوریات از سده‌ی ششم پ.م در کرانه‌های شرقی دریاچه‌ی بایکال زندگی می‌کنند و به پرورش بز، شتر، گاو و گوسفند می‌پردازند.
دریاچه‌ی بایکال زیستگاه نزدیک به ۱۰۰۰ گونه‌ی گیاهی و ۲۵۰۰ گونه‌ی جانوری است. برخی از برجسته‌ترینِ پستانداران پیرامون این دریاچه بر این پایه‌اند: فک بایکال، خرس قهوه‌ای اوراسیایی (زیرگونه‌ی خرس قهوه‌ایگرگ اوراسیا (زیرگونه‌ی گرگ خاکستریروباه سرخ، سمور سیبری، قاقم، موس، واپیتی، گوزن شمالی، شوکای سیبری، آهوی ختن سیبری، گاومیش کوهان‌دار اروپایی، گراز، سنجاب سرخ، سمورچه‌ی سیبری، خرگوش صحرایی کوهی، مارموت‌ها و موش‌های شمالگان.
در دریاچه‌ی بایکال نزدیک به ۲۳۶ گونه پرنده زندگی می‌کنند که ۲۹ گونه از آنان آبزی هستند. همچنین این دریاچه زیستگاه ۶۵ گونه ماهی‌ست که بیش از نیمی از آنان بومی هستند.

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

جایگاه دریاچه‌ی بایکال در کشور روسیه - نگاره‌ی ۱: TUBS

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Riccardo Rossi (NASA)

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

نمای هوایی - نگاره‌ی ۳: Futura-sciences.com

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

بخش‌هایی از دریاچه - نگاره‌ی ۴: Valery Chernodedov

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

دریاچه‌ی بایکال در زمستان - نگاره‌ی ۵: Trip.com

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

جزیره‌ی اولخون - نگاره‌ی ۶: Nikitamaykov

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

ستایشگاه بودایی مردمان بومی بوریات - نگاره‌ی ۷: -

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

فک بایکال - نگاره‌ی ۸: Streliuk Aleksei

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

فک‌های بایکال - نگاره‌ی ۹: Sergio Tittarini

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

خرس قهوه‌ای اوراسیایی - نگاره‌ی ۱۰: Ulli J.

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

گرگ اوراسیا - نگاره‌ی ۱۱: Jan Rose

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

موس - نگاره‌ی ۱۲: Todd Fellenbaum

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

واپیتی - نگاره‌ی ۱۳: Shannon O'Shea Wildlife Photography

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

گوزن شمالی - نگاره‌ی ۱۴: Jérémie Leblond-Fontaine

 

دریاچه‌ی بایکال - میراث روسیه

گاومیش کوهان‌دار اروپایی - نگاره‌ی ۱۵: Alan Tough

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده