میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

نام سایت: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته در براگا Sanctuary of Bom Jesus do Monte in Braga
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۱۹
شماره‌ی ثبت: ۱۵۹۰
جایگاه: شهر براگا، استان مینیو، پرتغال
گستره: ۲۶ هکتار
ساخت: ۱۷۸۴ - ۱۸۳۴
به فرمان: رودریگو د مورا تِلِس اسقف اعظم براگا
معمار: کارلوس آمارِنته پرتغالی
شیوه‌ی معماری: نئوکلاسیک
ویژگی: زیارتگاه و کلیسای کاتولیک بوم جسوس دو مونته، جای گرفته در دامنه‌های کوه اسپینهو، دارای راه پله‌ای زیگزاگی به بلندای ۱۱۶ متر، با ۵۸۱ پله، تندیس‌ها و چشمه‌های فراوان، همچنین دربرگیرنده‌ی ۱۷ نمازخانه (یا کلیسای کوچک)، باغ، هتل، تندیس سنت لونگینوس و...

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده