میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

نام سایت: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن Historic District of Old Quebec
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۵
شماره‌ی ثبت: ۳۰۰
جایگاه: شهر کبک، استان کبک، کانادا
گستره: ۱۳۵ هکتار
ساخت: ۱۶۰۸ - سده‌ی ۱۹
به فرمان: ساموئل دو شامپلن، سرباز، کاوش‌گر و دریانورد فرانسوی
ویژگی: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن، نخستین شهر برج و بارودار در آمریکای شمالی و گنجینه‌ای باارزش از روزگار استعمار اروپا، دارای دو بخش بالاشهر و پایین‌شهر، دربردارنده‌ی نزدیک به ۴۰۰ ساختمان در کرانه‌های رودهای سن شارل و سن لوران، همچون هتل شاتو فرونتِناک (ساخت: ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۳)، در ۱۸ طبقه و به بلندای ۸۰ متر، ارگ ستاره‌ای کبک (ساخت: ۱۸۲۰ تا ۱۸۵۰)، دارای ۲۴ ساختمان، ۱۵۳ اتاق و موزه، ایستگاه راه‌آهن و اتوبوس کاخ (ساخت: ۱۹۱۵) به همراه ساختمان رفاه و بهداشت، ساختمان شهرداری (ساخت: ۱۸۹۶)، کلیسای جامع کاتولیک نوتردام (ساخت: ۱۶۴۷ تا ۱۸۴۳)، کلیسای کاتولیک نوتردام ویکتوار (ساخت: ۱۶۸۷ تا ۱۷۲۳)، صومعه‌ی کاتولیک اورسِلین (ساخت: ۱۶۴۲)، مدرسه‌ی دینی کاتولیک (ساخت: ۱۶۶۳)، بیمارستان آموزشی اوتل-دیو (ساخت: ۱۶۳۹)، ساختمان موزه‌ی تمدن (ساخت: ۱۹۸۸)، ساختمان‌های تئاتر پتی شامپلن (ساخت: سده‌ی ۱۹) و کاپیتول (ساخت: ‍۱۹۰۳)، برج و باروهای شهر (ساخت: ۱۶۹۰) همچون دروازه‌های سنت جان، سنت لوییس و کِنت و...

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده