منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

نام: منطقه‌ی تاریخی کبک کهن Historic District of Old Quebec
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۵
شماره‌ی ثبت: ۳۰۰
کشور: کانادا
جایگاه: شهر کبک، استان کبک
گستره: ۱۳۵ هکتار
ساخت: ۱۶۰۸ تا سده‌ی ۱۹ میلادی
به فرمان: ساموئل دو شامپلن، سرباز، کاوش‌گر و دریانورد فرانسوی
درباره‌ی میراث: منطقه‌ی تاریخی کبک کهن بخشی از شهر کبک است که در کرانه‌های رودهای «سن شارل» و «سن لوران» جای گرفته است. کبک کهن تا سال ۱۷۶۳ پایتخت «فرانسه‌ی نو» بود. «فرانسه‌ی نو» مستعمره‌ی پیشین فرانسه میان سال‌های ۱۵۳۴ تا ۱۷۶۳ در آمریکای شمالی بود. این مستعمره با یافته شدن رود «سن لوران» به‌دست «ژاک کارتیه» دریانورد فرانسوی در سال ۱۵۴۳ برپا شد و با واگذاری آن به بریتانیا و اسپانیا در سال ۱۷۶۳ برچیده شد.
«ساموئل دو شامپلن» کاوش‌گر نامدار فرانسوی در سال ۱۶۰۸ شهر کبک کهن را پایه‌گذاری کرد. پس از آن و رفته‌رفته برج و باروهای پیرامون شهر ساخته شدند تا در جنگ‌های استعماری از شهر پاسداری کنند. کبک کهن نخستین شهر آمریکای شمالی‌ست که دور آن را دیوار فراگرفته است. 
منطقه‌ی تاریخی کبک کهن دربرگیرنده‌ی دو بخش بالاشهر و پایین‌شهر است. بخش بالاشهر بر فراز تپه‌ای ساخته شده که در کنار رود «سن لوران» جای دارد و بخش پایین‌شهر که بلندای کمتری دارد در کرانه‌های رود «سن لوران» جای گرفته است. این منطقه دربرگیرنده‌ی قلعه‌ها، ساختمان‌ها، کلیساها و خانه‌ی تاریخی فراوان است. برخی از برجسته‌ترینِ آن‌ها بر این پایه‌اند:
⦁    ارگ کبک، قلعه‌ای ستاره‌ای، دربرگیرنده‌ی موزه، ۲۴ ساختمان و ۱۵۳ اتاق، ساخته شده میان سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۸۵۰.
⦁    هتل شاتو فرونتِناک، دارای ۱۸ طبقه، به بلندای ۸۰ متر، ساخته شده در سال‌های ۱۸۹۲ و ۱۸۹۳.
⦁    ساختمان شهرداری، ساخته شده در سال ۱۸۹۶.
⦁    ایستگاه راه‌آهن و اتوبوس کاخ، ساخته شده در سال ۱۹۱۵.
⦁    ساختمان بهداشت، ساخته شده در سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰.
⦁    بیمارستان آموزشی اوتل-دیو، ساخته شده در سال ۱۶۳۹.
⦁    ساختمان گمرک، ساخته شده میان سال‌های ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۰.
⦁    ساختمان اداره‌ی بندر
⦁    ساختمان ژرارد لِوِک، ساخته شده در سال ۱۸۸۷.
⦁    ساختمان لوئیز سنت لارنت، ساخته شده در سال ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳.
⦁    ساختمان موزه‌ی شهرنشینی، ساخته شده در سال ۱۹۸۸.
⦁    ساختمان تئاتر کاپیتول، ساخته شده در سال ‍۱۹۰۳.
⦁    خانه‌ی ادبیات (در گذشته کلیسا)، ساخته شده در سال ۱۸۴۸.
⦁    مدرسه‌ی دینی کاتولیک، ساخته شده در سال ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰.
⦁    کلیسای جامع کاتولیک نوتردام، ساخته شده میان سال‌های ۱۶۴۷ تا ۱۸۴۳.
⦁    کلیسای انجمن عیسی (یسوعی‌ها)، ساخته شده میان سال‌های ۱۸۱۸ تا ۱۹۳۰.
⦁    برج و باروهای شهر، ساخته شده میان سال‌های ۱۶۹۰ تا ۱۹۸۳، همچون دروازه‌های سنت جان، سنت لوییس و کِنت و همچنین برج‌های مارتلو شماره‌ی ۱ تا ۴.

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

نمای هوایی کبک کهن در کنار رود سن لوران - نگاره‌ی ۱: -

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

نمای هوایی بخش‌هایی از خانه‌های تاریخی بالای شهر
نگاره‌ی ۲: F Charbonneau

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

نمای هوایی ارگ کبک - نگاره‌ی ۳: F Charbonneau

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

هتل شاتو فرونتناک - نگاره‌ی ۴: Harold Schofield

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

هتل شاتو فرونتناک - نگاره‌ی ۵: Anne Gatineau

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ساختمان شهرداری - نگاره‌ی ۶: Jeangagnon

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ایستگاه راه‌آهن و اتوبوس کاخ - نگاره‌ی ۷: Eric ...

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ساختمان بهداشت - نگاره‌ی ۸: Pierre Bona

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

بیمارستان آموزشی اوتل-دیو - نگاره‌ی ۹: Jeangagnon

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ساختمان گمرک - نگاره‌ی ۱۰: James Cridland

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ساختمان اداره‌ی بندر - نگاره‌ی ۱۱: Jeangagnon

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ساختمان ژرارد لوک - نگاره‌ی ۱۲: Jeangagnon

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ساختمان لوئیز سنت لارنت - نگاره‌ی ۱۳: Wilfredor

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ساختمان موزه‌ی شهرنشینی - نگاره‌ی ۱۴: Hotelclarendon.com

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

ساختمان تئاتر کاپیتول - نگاره‌ی ۱۵: Snuffy

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

خانه‌ی ادبیات - نگاره‌ی ۱۶: Jeangagnon

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

درون خانه‌ی ادبیات - نگاره‌ی ۱۷: Marie D Martel

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

مدرسه‌ی دینی کاتولیک - نگاره‌ی ۱۸: Cephas

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

درون کلیسای مدرسه‌ی دینی کاتولیک - نگاره‌ی ۱۹: Cephas

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

کلیسای جامع کاتولیک نوتردام - نگاره‌ی ۲۰: Jeangagnon

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

درون کلیسای جامع کاتولیک نوتردام
نگاره‌ی ۲۱: Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

کلیسای انجمن عیسی - نگاره‌ی ۲۲: Jeangagnon

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

دروازه‌ی سنت جان - نگاره‌ی ۲۳: Pierre-Olivier Fortin

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

دروازه‌ی سنت لوییس - نگاره‌ی ۲۴: Smudge 9000

 

منطقه‌ی تاریخی کبک کهن - میراث کانادا

برج مارتلو شماره‌ی یک - نگاره‌ی ۲۵: Malimage

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده