​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

نام سایت: دژ دِل مونته Castel del Monte
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۳۹۸
جایگاه: شهر آندریا، استان بارلتا-آندریا-ترانی، ناحیه‌ی پولیا، ایتالیا
گستره: ۳/۱ هکتار
ساخت: ۱۲۴۰ - ۱۲۵۰
به فرمان: فریدریش دوم امپراتور مقدس روم
شیوه‌ی معماری: گوتیک
ویژگی: دژ دِل مونته به معنای دژ کوه، با قطر ۵۶ متر، ساخته شده با سنگ آهک و سنگ مرمر بر روی تپه‌ای به بلندای ۵۴۰ متر، دارای ۸ ضلع به درازای ۱۶/۵ و بلندای ۲۵ متر و ۸ برج ۸ ضلعی با درازای ۳/۱ متر برای هر ضلع و بلندای ۲۶ متر
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده