قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نام: قلعه‌ی دل مونته Castel del Monte
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۳۹۸
کشور: ایتالیا
جایگاه: شهر آندریا، استان بارلتا-آندریا-ترانی، ناحیه‌ی پولیا
گستره: ۳/۱ هکتار
ساخت: ۱۲۴۰ تا ۱۲۵۰ میلادی
به فرمان: فریدریش دوم امپراتور مقدس روم
معمار: ریکاردو دا لنتینی ایتالیایی
شیوه‌ی معماری: گوتیک
درباره‌ی میراث: قلعه‌ی دِل مونته یا قلعه‌ی کوه یا کاخ کوه، بر روی تپه‌ای به بلندای ۵۴۰ متر جای گرفته است. این قلعه با سنگ آهک و سنگ مرمر ساخته شده و ۵۶ متر قطر دارد. قلعه‌ی دل مونته ۸ ضلعی بوده و در هر گوشه‌ی آن نیز یک برج ۸ ضلعی جای گرفته است. هر ضلع قلعه ۱۶/۵ متر درازا و ۲۵ متر بلندا و همچنین هر ضلع برج‌ها ۳/۱ متر درازا و ۲۶ متر بلندا دارد. این قلعه در ۲ طبقه ساخته شده و هر ۲ طبقه دربرگیرنده‌ی ۸ اتاق متقارن است و حیاط آن نیز ۸ ضلع دارد.
همان‌گونه که پیداست عدد ۸ برجسته‌ترین عنصر معماری این قلعه به‌شمار می‌رود. در نمادگرایی دینی عدد ۸ نشان‌دهنده‌ی پیوند میان خدا و آدمی و همچنین نماد بی‌کران و بی‌پایان است. به باور برخی از تاریخ‌نگاران «۸ ضلعی» نمادی میان مربع (نماینده‌ی زمین) و دایره (نمایش دهنده‌ی آسمان) است. 
چرایی ساخت قلعه‌ی دل مونته روشن نیست. تنها سندی که پیدا شده، وابسته به سال ۱۲۴۰ است که در آن «فریدریش دوم» به فرماندار «کاپیتانیا» فرمان می‌دهد این قلعه را در زمین‌های ارثی مادرش بسازد. در زمان «شارل یکم» پادشاه ناپولی، قلعه به زندان تبدیل شد. پس از پیروزی فرانسه بر پادشاهی ناپل در سال ۱۵۲۸، قلعه‌ی دل مونته آسیب فراوانی دید. این قلعه در آغاز سده‌ی هفدهم برای زمانی دراز رها شد و کف‌سازی‌ها و ستون‌های مرمری، تندیس‌ها، موزاییک‌ها، نقاشی‌ها، پرده‌ها و دیگر مبلمان آن به تاراج رفت. قلعه‌ی دل مونته همچنان وضعیت بدی داشت تا این‌که در سال ۱۸۷۶ دولت ایتالیا آن را خریداری و از سال ۱۸۷۹ کار بازسازی آن را آغاز کرد.

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Imaginapulia.com

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Expert-travel.it

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نمای بیرونی - نگاره‌ی ۳: Arian Zwegers

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نمای جلوی قلعه - نگاره‌ی ۴: Iggi Falcon

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نمای پشت قلعه - نگاره‌ی ۵: A_Anything

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

دروازه‌ی قلعه - نگاره‌ی ۶: Stefano Maffei

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

از پنجره‌های قلعه - نگاره‌ی ۷: János Korom Dr. 21 Million Views

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

حیاط هشت ضلعی - نگاره‌ی ۸: Pydum

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

دیوارهای حیاط - نگاره‌ی ۹: Clive Stanley

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

دیوارهای حیاط - نگاره‌ی ۱۰: Alain Pere Fouras

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

دیوارهای حیاط - نگاره‌ی ۱۱: Yvonne

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

دیوارهای حیاط - نگاره‌ی ۱۲: Ornella Parisi

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

از درهای حیاط - نگاره‌ی ۱۳: Konga Kapo

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

از درهای حیاط - نگاره‌ی ۱۴: Stefano Maffei

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

از درهای حیاط - نگاره‌ی ۱۵: Stefano Maffei

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نمای درونی - نگاره‌ی ۱۶: Luca Argalia

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نمای درونی - نگاره‌ی ۱۷: Antonio

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

نمای درونی - نگاره‌ی ۱۸: Sailko

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

از پنجره‌های قلعه - نگاره‌ی ۱۹: Sailko

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

راه‌پله‌ی قلعه - نگاره‌ی ۲۰: MoJo0103

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

راه‌پله‌ی قلعه - نگاره‌ی ۲۱: Sailko

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

بخشی از ستون قلعه - نگاره‌ی ۲۲: Holger Uwe Schmitt

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

سقف بخشی از قلعه - نگاره‌ی ۲۳: Holger Uwe Schmitt

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

سقف بخشی از قلعه - نگاره‌ی ۲۴: Amedeo Di Tella

 

قلعه‌ی دل مونته - میراث ایتالیا

سقف یکی از برج‌ها - نگاره‌ی ۲۵: Michael

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده