میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

نام سایت: صومعه‌ی ریلا Rila Monastery
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۱۶
جایگاه: کوه ریلا، شهرستان ریلا، استان کیوستِندیل، بلغارستان
گستره: ۸/۷ هکتار
ساخت: ۹۲۷ (بنیان‌گذاری)، ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ و ۱۸۳۴ - ۱۸۶۲
به فرمان: جان ریلا یا سنت ایوان ریلا (بنیان‌گذار)، هرلا Hrelja فئودال بومی (۱۳۳۴ - ۱۳۳۵)
معمار: آلکسی ریلتس و ویلنِکو وِلِف بلغارستانی (بازسازی از سال ۱۸۳۴ تا ۱۸۶۲ پس از آتش‌سوزی صومعه)
ویژگی: بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین صومعه‌ی ارتدکس شرقی بلغارستان، ساخته شده بر بلندای ۱۱۴۷ متری، جایگاه زندگی نزدیک به ۶۰ راهب، دربرگیرنده‌ی کلیسای اصلی با ۵ گنبد، ۳ محراب و ۲ کلیسای کوچک (ساخته شده در سال ۱۸۳۴ تا ۱۸۳۷)، همچنین اقامتگاه در ۴ طبقه و ۳۰۰ اتاق، برج هرلا به بلندای ۲۳ متر، چند دروازه، کتابخانه، موزه، نقاشی‌های دیواری، کنده‌کاری‌های روی چوب و...

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی ریلا

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده