کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

نام: کلیسای جامع راسکیله Roskilde Cathedral
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۵
شماره‌ی ثبت: ۶۹۵
کشور: دانمارک
جایگاه: شهر راسکیله، استان شیلند
گستره: ۰/۴ هکتار
ساخت: سده‌های ۱۲ و ۱۳ میلادی
معمار: آبسِلون و پِدِر سونِسِن اسقف‌های دانمارکی
شیوه‌ی معماری: گوتیک فرانسه، رنسانس، نوکلاسیسیسم، نو بیزانسی، نوگرا
درباره‌ی میراث: کلیسای جامع راسکیله برجسته‌ترین کلیسای لوتری دانمارک است. کار آغاز ساخت این کلیسا در سال ۱۱۷۰ و پایان ساخت آن در سال ۱۶۳۶ بوده است. این کلیسا ۸۶ متر درازا، ۲۷ متر پهنا و ۷۵/۷ متر بلندا دارد و با آجر سرخ ساخته شده است.
کلیسای جامع راسکیله از سده‌ی پانزدهم جایگاه به خاکسپاری ۴۰ پادشاه، شهبانو و شاهزاده‌ی دانمارکی بوده است. برخی از برجسته‌ترینِ آرامگاه‌های این کلیسا بر این پایه‌اند:

  • تالار هم‌سُرایان: مارگارت یکم (پادشاه دانمارک)
  • محراب کلیسا: هارالد بلاتند گورمسون (پادشاه دانمارک و نروژ) - اسوین دوم (پادشاه دانمارک) - کریستوفر بایرن یا کریستوفر سوم (پادشاه دانمارک، سوئد و نروژ) - کریستین پنجم (پادشاه دانمارک و نروژ) - فردریک چهارم (پادشاه دانمارک و نروژ)
  • نمازخانه‌ی کریستین یکم: کریستین یکم (پادشاه دانمارک، سوئد و نروژ) - کریستین سوم (پادشاه دانمارک و نروژ) - فردریک دوم (پادشاه دانمارک و نروژ)
  • نمازخانه‌ی فردریک پنجم: کریستین ششم (پادشاه دانمارک و نروژ) - فردریک پنجم (پادشاه دانمارک و نروژ) - کریستین هفتم (پادشاه دانمارک و نروژ) - فردریک ششم (پادشاه دانمارک و نروژ) - کریستین هشتم (پادشاه دانمارک و نروژ) - فردریک هفتم (پادشاه دانمارک)
  • نمازخانه‌ی کریستین چهارم: کریستین (شاهزاده دانمارک) - کریستین چهارم (پادشاه دانمارک و نروژ) - فردریک سوم (پادشاه دانمارک و نروژ)
  • نمازخانه‌ی کریستین نهم: کریستین نهم (پادشاه دانمارک) - فردریک هشتم (پادشاه دانمارک) - کریستین دهم (پادشاه دانمارک و ایسلند)
  • جایگاه خاکسپاری فردریک نهم: فردریک نهم (پادشاه دانمارک)
  • جایگاه خاکسپاری ماریا فیودوروونا: ماریا فیودوروونا (دختر کریستین نهم پادشاه دانمارک و شهبانوی الکساندر سوم امپراتور روسیه)

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

نمای غربی-شمالی (هوایی) - نگاره‌ی ۱: CucombreLibre

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

نمای غربی (هوایی) - نگاره‌ی ۲: Formidlingsfonden.dk

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

نمای جنوبی (هوایی) - نگاره‌ی ۳: Mik Dahl, Storyflight

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

نمای شرقی (هوایی) - نگاره‌ی ۴: Mik Dahl, Storyflight

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

از راه‌روهای کلیسا - نگاره‌ی ۵: Williams Bonomi

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

درون کلیسا - نگاره‌ی ۶: Tamas

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

سقف کلیسا - نگاره‌ی ۷: Adrian Redmond

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

ارگ کلیسا - نگاره‌ی ۸: Richard Mortel

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

تریبون پادشاهی - نگاره‌ی ۹: Kyle Magnuson

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

محراب کلیسا - نگاره‌ی ۱۰: Colin

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

بخش‌هایی از محراب کلیسا - نگاره‌ی ۱۱: Billed Tale

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه‌های محراب کلیسا - نگاره‌ی ۱۲: Nemoleon

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

از آرامگاه‌های محراب کلیسا - نگاره‌ی ۱۳: Jebulon

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه مارگارت یکم در محراب کلیسا - نگاره‌ی ۱۴: Billed Tale

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

نقش‌برجسته‌های آرامگاه مارگارت یکم - نگاره‌ی ۱۵: Kyle Magnuson

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه‌های نمازخانه‌ی کریستین یکم - نگاره‌ی ۱۶: Ulterior Epicure

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

سقف نمازخانه‌ی کریستین یکم - نگاره‌ی ۱۷: Jakub Hałun

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه‌های نمازخانه‌ی کریستین چهارم - نگاره‌ی ۱۸: Ted McGrath

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه‌های نمازخانه‌ی کریستین چهارم - نگاره‌ی ۱۹: -

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه کریستین ششم در نمازخانه‌ی فردریک پنجم - نگاره‌ی ۲۰: Pudelek

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه شهبانو لوییز بریتانیای کبیر (همسر فردریک پنجم)
در نمازخانه‌ی فردریک پنجم - نگاره‌ی ۲۱: Slaunger

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه فردریک پنجم در نمازخانه‌ی فردریک پنجم
نگاره‌ی ۲۲: Alf van Beem

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

بخش‌هایی از آرامگاه فردریک پنجم - نگاره‌ی ۲۳: Billed Tale

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

بخش‌هایی از آرامگاه فردریک پنجم - نگاره‌ی ۲۴: Billed Tale

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

آرامگاه کریستین نهم و شهبانو لوییز هسه کاسل
در نمازخانه‌ی کریستین نهم - نگاره‌ی ۲۵: Slaunger

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

بخش‌هایی از آرامگاه کریستین نهم و شهبانو لوییز - نگاره‌ی ۲۶: Billed Tale

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

بخش‌هایی از آرامگاه کریستین نهم و شهبانو لوییز - نگاره‌ی ۲۷: Billed Tale

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

بخش‌هایی از آرامگاه کریستین نهم و شهبانو لوییز - نگاره‌ی ۲۸: Billed Tale

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

بخش‌هایی از سقف نمازخانه‌ی کریستین نهم - نگاره‌ی ۲۹: Ajepbah

 

کلیسای جامع راسکیله - میراث دانمارک

بخش‌هایی از سقف نمازخانه‌ی کریستین نهم - نگاره‌ی ۳۰: Ivan Naurholm

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده