دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

نام: دره‌ی جیوژایگو Jiuzhaigou Valley
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
منطقه‌ی دوست‌داشتنی تاریخی و خوش چشم‌انداز دره‌ی جیوژایگو
Jiuzhaigou Valley Scenic and Historic Interest Area
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۲
شماره‌ی ثبت: ۶۳۷
کشور: چین
جایگاه: شهرستان جیوژایگو، استان سیچوآن
گستره: ۷۲۰۰۰ هکتار
درباره‌ی میراث: پارک طبیعی و ذخیره‌گاه طبیعی دره‌ی جیوژایگو، دربرگیرنده‌ی کوه‌های آهکی، نزدیک به ۳۰۰۰۰ هکتار جنگل، چندین آبشار و نزدیک به ۱۰۰ دریاچه است. دریاچه‌های این دره بسیار زلال و روشن هستند و رنگ‌های گوناگونی همچون آبی، سبز و فیروزه‌ای دارند. همچنین در دره‌ی جیوژایگو مردمان بومی تبتی در ۹ روستای کوچک زندگی می‌کنند. این دره زیستگاه نزدیک به ۱۴۰ گونه پرنده، جانورانی همانند غژگاو، پاندا و میمون دماغ‌سربالا و گیاهان فراوانی همانند خرزه هندی و بامبو است.
دره‌ی جیوژایگو دربرگیرنده‌ی ۳ دره‌ی کوچک‌تر به نام‌های «رایز»، «زچاوا» و «شوژنِگ» است که در کنار هم همانند حرف Y هستند. «دره‌ی رایز» دربردارنده‌ی دریاچه‌ی قو (به درازای ۲۲۵۰ و عرض ۱۲۵ متر)، دریاچه‌ی چمنی، دریاچه‌ی بامبو، آبشار دریاچه‌ی بامبو، دریاچه‌ی پاندا (به‌رنگ سبز و آبی)، آبشار دریاچه‌ی پاندا، دریاچه‌ی پنج گل، گودال مروارید، آبشار گودال مروارید (به بلندای ۴۰ و درازای ۱۶۲/۵ متر) و دریاچه‌ی آینه است. در «دره‌ی زچاوا» دریاچه‌ی دراز یا چانگ (به درازای ۷/۵ کیلومتر و ژرفای ۱۰۳ متر)، تالاب پنج رنگ و دریاچه‌های موسمی (با ۳ دریاچه‌ی پایینی، میانی و بالایی) جای دارند. همچنین «دره‌ی شوژنگ» دربرگیرنده‌ی آبشار نوریلنگ (به بلندای ۲۰ و درازای ۳۲۰ متر، از درازترین آبشارهای جهان)، دریاچه‌های نوریلنگ، دریاچه‌های شوژنگ، دریاچه‌ی اژدهای خفته و دریاچه‌ی رید (به درازای ۱۳۷۵ متر و پوشیده از نی) است. دریاچه‌های نوریلنگ دارای ۱۸ و دریاچه‌های شوژنگ دارای ۱۹ دریاچه هستند. برخی از آن‌ها نام‌های فولکلوری همچون کرگدن و ببر دارند.

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی قو - نگاره‌ی ۱: Daniel 谭

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی چمنی - نگاره‌ی ۲: Wilson Loo Kok Wee

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی بامبو آرو - نگاره‌ی ۳: Sophie et Fred

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

آبشار دریاچه‌ی بامبو آرو - نگاره‌ی ۴: Filip M.A.

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی پاندا - نگاره‌ی ۵: Spongeb0b

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

آبشار دریاچه‌ی پاندا - نگاره‌ی ۶: Daniel 谭

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی پنج گل - نگاره‌ی ۷: John McCabe

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

گودال مروارید - نگاره‌ی ۸: Loraineltai

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

آبشار گودال مروارید - نگاره‌ی ۹: Felicia Purnomo

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی آینه - نگاره‌ی ۱۰: Gavin Butt

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی دراز - نگاره‌ی ۱۱: Yang Zhang

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

تالاب پنج رنگ - نگاره‌ی ۱۲: Joe Lo

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

آبشار نوریلنگ - نگاره‌ی ۱۳: Filip M.A.

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی کرگدن - نگاره‌ی ۱۴: Jean-Marie Hullot

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

دریاچه‌ی رید - نگاره‌ی ۱۵: Laimythanh

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

از روستاهای دره - نگاره‌ی ۱۶: Pauli Leppänen

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

غژگاو در دره‌ی جیوژایگو - نگاره‌ی ۱۷: Giromondo

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

خرس پاندا در دره‌ی جیوژایگو - نگاره‌ی ۱۸: LW Lau

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

میمون دماغ‌سربالای طلایی در دره‌ی جیوژایگو - نگاره‌ی ۱۹: Richard McManus

 

دره‌ی جیوژایگو - میراث چین

گیاه خرزه هندی در دره‌ی جیوژایگو - نگاره‌ی ۲۰: Niall Corbet

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۸ مشارکت کننده