میراث جهانی یونسکو: افسوس

نام سایت: اِفِسوس Ephesus
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۱۵
شماره‌ی ثبت: ۱۰۱۸
جایگاه: شهر سلجوق، استان اِزمیر، ترکیه
گستره: ۶۶۲/۶۲ هکتار
ساخت: سده‌ی ۱۰ پ.م (پایه‌گذاری)
به فرمان: آندروکلوس شاهزاده‌ی آتن
شیوه‌ی معماری: یونان باستان، روم باستان
ویژگی: ویرانه‌های شهر افسوس از شهرهای ایونیا (بخش آسیای کوچک یونان باستان)، دربرگیرنده‌ی چندین دروازه همچون دروازه‌های مازئوس و هرکول، چند خیابان همچون آرکادیان و سنگ مرمر، تماشاخانه‌ی یونانی افسوس با گنجایش ۲۵۰۰۰ تماشاگر (ساخت: ۲۰۰ پ.م)، اودئون (تماشاخانه‌ی کوچک)، کتابخانه‌ی رومی سِلسوس (ساخت: ۱۳۵)، ویرانه‌های چندین نیایشگاه همچون نیایشگاه‌های هادریانوس، دومیتیان و تراژان امپراتوران روم، ویرانه‌های کلیسای سنت جان (ساخت: ۵۶۵) و آرامگاه سنت جان، تک ستون ساخته شده از سنگ‌های به‌جا مانده از نیایشگاه آرتمیس (از شگفتی‌های هفتگانه) (ساخت: ۵۵۰ پ.م)، خانه‌ی مریم مقدس، غار اصحاب کهف (به گمان برخی)، مسجد عیسی بیگ (ساخت: ۱۳۷۵)، موزاییک‌های رومی و...

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

میراث جهانی یونسکو: افسوس

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده