میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

نام سایت: محوطه‌های نیایشگاه بوروبودور Borobudur Temple Compounds
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۱
شماره‌ی ثبت: ۵۹۲
کشور: اندونزی
گستره: ۲۵/۵۱ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی نیایشگاه‌های بودایی بوروبودور، مِندوت و پاوون و همچنین ویرانه‌های چند نیایشگاه دیگر همچون گونونگ، نگاون و...، موزه‌های بوروبودور یا کارماوی‌بهانگا و سامودرا راکسا
-----
نام: نیایشگاه بوروبودور Borobudur Temple
(بخشی از محوطه‌های نیایشگاه بوروبودور، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر ماگِلانگ، استان جاوه‌ی مرکزی، اندونزی
ساخت: سده‌های ۸ و ۹
به فرمان: پادشاهان دودمان سیلندرا
معمار: گونادارما
شیوه‌ی معماری: بودایی جاوایی
ویژگی: بوروبودور به معنای نیایشگاه بالای تپه، بزرگ‌ترین نیایشگاه بودایی جهان، به بلندای ۳۵ متر و اندازه‌ی هر ضلع چهارگوش آن ۱۲۳ متر، ساخته شده از سنگ و بدون ملات، بر روی یک تپه‌ی طبیعی و بدون اندرونی‌، دربرگیرنده‌ی ۹ ایوان (۶ ایوان پایینی چهارگوش و ۳ ایوان بالایی گرد) و ۱ گنبد، همچنین ۵۰۴ تندیس، ۲۶۷۲ نقش برجسته، ۷۲ استوپا و...

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه بوروبودور

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده