قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

نام: قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا
San Pedro de la Roca Castle
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا، سانتیاگو د کوبا
San Pedro de la Roca Castle, Santiago de Cuba
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۸۴۱
کشور: کوبا
جایگاه: شهر سانتیاگو د کوبا، استان سانتیاگو د کوبا
گستره: ۹۳/۸۸ هکتار
ساخت: ۱۶۳۸ تا ۱۷۰۰ میلادی
به فرمان: پدرو د لا روکا د بورخا فرماندار شهر سانتیاگو د کوبا
معمار: باتیستا آنتونلی ایتالیایی
شیوه‌ی معماری: رنسانس
درباره‌ی میراث: قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا یا قلعه‌ی دل مورو، در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر سانتیاگو د کوبا، دومین شهر بزرگ کشور کوبا جای گرفته است. این قلعه نظامی‌ست و بر فراز تپه‌ای بلند در کرانه‌ی شاخابی در دریای کارائیب جای دارد.
قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا در آغاز برای دفاع در برابر دزدان دریایی ساخته شد، ولی میان سال‌های ۱۷۷۵ تا ۱۸۹۸ به زندانی برای زندانیان سیاسی تبدیل شد. پس از آن دوباره با کاربری قلعه‌ی نظامی، از آن بهره‌برداری شد. این قلعه بهترین نمونه‌ی کامل و نگهداری شده از قلعه‌های نظامی اسپانیایی-آمریکایی به‌شمار می‌رود.

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

نمای هوایی قلعه بر فراز تپه - نگاره‌ی ۱: UnseenCuba

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

نمای بیرونی قلعه بر فراز تپه - نگاره‌ی ۲: Roli_B

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

نمای بیرونی قلعه بر فراز تپه - نگاره‌ی ۳: Linda Khanna

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

پل ورودی - نگاره‌ی ۴: .Martin.

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

پل ورودی، بر روی خندق - نگاره‌ی ۵: Joao Leitao

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از نمای بیرونی - نگاره‌ی ۶: Ian Hollaway

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از نمای بیرونی - نگاره‌ی ۷: Hanming_Huang

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از نمای بیرونی - نگاره‌ی ۸: Marika Bortolami

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از نمای بیرونی - نگاره‌ی ۹: Michael Kragh

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از درون قلعه - نگاره‌ی ۱۰: A lot of words

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از درون قلعه - نگاره‌ی ۱۱: -

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از درون قلعه - نگاره‌ی ۱۲: A lot of words

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از درون قلعه - نگاره‌ی ۱۳: Jacob Otten

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

پنجره‌های نمای درونی قلعه - نگاره‌ی ۱۴: A lot of words

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

توپ‌های جنگی بر روی تراس - نگاره‌ی ۱۵: A lot of words

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

توپ‌های جنگی بر روی تراس - نگاره‌ی ۱۶: Martin Cígler

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

توپ‌های جنگی بر روی تراس - نگاره‌ی ۱۷: Ian Hollaway

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از درون قلعه - نگاره‌ی ۱۸: Robert Glacel

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

بخش‌هایی از درون قلعه - نگاره‌ی ۱۹: Gimi-Reisewelt

 

قلعه‌ی سن پدرو د لا روکا - میراث کوبا

انبار گلوله‌های توپ جنگی - نگاره‌ی ۲۰: Robert Glacel

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده