میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

نام سایت: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک Plitvice Lakes National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۷۹
شماره‌ی ثبت: ۹۸
جایگاه: شهرستان‌های لیکا-سنی و کارلوواتس، کرواسی
گستره: ۲۹۶/۸۵ کیلومتر مربع
ویژگی: دربرگیرنده‌ی ۱۶ دریاچه میان ۳ کوهستان بزرگ، با رنگ‌ها و مواد معدنی گوناگون، پیوسته به یکدیگر با آبشارها و رودخانه‌ها به گونه‌ی پلکانی، همچنین دارای جنگل‌های انبوه، چندین آبشار همچون ولیکی اسلپ به بلندای ۷۸ متر، چندین غار و زیستگاه جانورانی همچون وشق اوراسیایی، گرگ، قاقم دورنگ اروپایی، خرس قهوه‌ای، شاه‌بوف و...

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی دریاچه‌های پلیتویک

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده