میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

نام سایت: جزیره‌ی روبن Robben Island
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۹
شماره‌ی ثبت: ۹۱۶
جایگاه: شاخاب تیبل در اقیانوس اطلس، ۶/۹ کیلومتری کرانه‌ی شهر کیپ‌تاون، آفریقای جنوبی
گستره (سایت): ۴۷۵ هکتار
گستره (جزیره): ۵/۱۸ کیلومتر مربع
ساخت (زندان): سده‌ی ۱۷
به فرمان: مستعمره‌ی کیپ هلند (وابسته به کمپانی هند شرقی هلند)
ویژگی: جزیره‌ی روبن نماد آزادی آفریقای جنوبی، جایگاه زندان، بیمارستان و پایگاه نظامی میان سده‌های ۱۷ تا ۲۰، جایگاه زندانیان مخالف آپارتاید (یا جدانژادی، از گونه‌های نژاد پرستی) همچون سه رییس جمهور آفریقای جنوبی نلسون ماندلا (۱۸ سال)، گالیما موتلانته (۱۰ سال)، جیکوب زوما (۱۰ سال) و...، همچنین خانه‌ی انفرادی روبرت سوبوکو کنشگر سیاسی، کانسار سنگ آهک جایگاه بیگاری زندانیان، کلیسا، زیارتگاه کرامت آرامگاه سید عبدالرحمان موتورو، گورستان، زیستگاه پنگوئن‌ها و غزال‌ها و...

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

میراث جهانی یونسکو: جزیره‌ی روبن

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده