میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

نام سایت: پناه‌گاه تاریخی ماچو پیچو Historic Sanctuary of Machu Picchu
گونه: فرهنگی طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۷۴
جایگاه: کوه ماچو پیچو (در کنار قله‌ی هوآینا پیچو یا واینا پیچو، در رشته‌کوه آند)، استان اوروبامبا، منطقه‌ی کوسکو، پرو
بلندای کوه: ۲۴۳۰ متر
گستره: ۳۸/۱۶۰ هکتار
ساخت: ۱۴۵۰ (رها شده در سال ۱۵۷۲)
به فرمان: پاچاکوتی امپراتور اینکا
شیوه‌ی معماری: کلاسیک اینکا
ویژگی: شهر ماچو پیچو یا ماچو پیکچو، از شگفتی‌های هفتگانه‌ی نو، وابسته به مردمان سرخ‌پوست اینکا و ساخته شده با سنگ پرداخت شده و بدون ساروج، دربرگیرنده‌ی نزدیک به ۲۰۰ ساختمان ضد زمین لرزه، دیوارها، ایوان‌ها، ۵ نیایشگاه اصلی، خورشید (نیم‌دایره‌ای)، ماه، سه پنجره و کرکس، هرم این‌تی‌هوآتانا، ساعت آفتابی این‌تی‌هوآتانا، غار آنتی مچایی، زمین‌های کشاورزی به ریخت گودال‌های تو در تو و...، همچنین زیستگاه جانورانی همانند لاما، آلپاکا و...

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

میراث جهانی یونسکو: ماچو پیچو

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده