​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

نام سایت: دژ شوالیه‌های توتونیک در مالبورک Castle of the Teutonic Order in Malbork
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۸۴۷
جایگاه: شهر مالبورک، استان پومرانی، لهستان
گستره: ۱۸ هکتار
ساخت: سده‌ی ۱۳ - ۱۵
به فرمان: شوالیه‌های توتونیک
شیوه‌ی معماری: گوتیک، احیای گوتیک
ویژگی: دژ مالبورک بزرگ‌ترین دژ جهان، جای گرفته در کنار رود نوگات، ساخته شده با آجر سرخ رنگ، دربرگیرنده‌ی چندین دروازه، موزه‌ی مالبورک، کاخ گرند مسترس، کلیسای سنت ماری و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده