قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

نام: قلعه‌ی مالبورک Malbork Castle
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
قلعه‌ی شوالیه‌های توتونیک در مالبورک Castle of the Teutonic Order in Malbork
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۸۴۷
کشور: لهستان
جایگاه: شهر مالبورک، استان پومرانی
گستره: ۱۸/۰۳۸ هکتار
ساخت: ۱۲۷۴ تا ۱۴۰۶ میلادی
به‌دست: شوالیه‌های توتونیک
شیوه‌ی معماری: گوتیک، احیای گوتیک
درباره‌ی میراث: قلعه‌ی مالبورک در نزدیکی شهر مالبروک و در کرانه‌های جنوب شرقی «رود نوگات» جای گرفته است. این قلعه بزرگ‌ترین قلعه‌ی جهان به‌شمار می‌رود و به‌دست «شوالیه‌های توتونیک» برای جنگ با تیره‌های بالتیک، با آجر سرخ ساخته شده است. «شوالیه‌های توتونیک» گروهی آلمانی و نظامی بودند که در سده‌های میانه به کلیسای کاتولیک خدمت می‌کردند.
قلعه‌ی مالبورک میان سال‌های ۱۳۰۹ تا ۱۴۶۶ ستاد فرماندهی شوالیه‌های توتونیک بود. شوالیه‌های توتونیک از کرجی‌ها و کشتی‌های بازرگانی که از «رود ویستولا» و «دریای بالتیک» به «رود نوگات» می‌آمدند خراج می‌گرفتند. این قلعه پس از «جنگ سیزده‌ساله» که به شکست شوالیه‌های توتونیک انجامید، به «کازیمیر چهارم یاگیلون» پادشاه لهستان واگذار شد. 
«جنگ سیزده‌ساله» جنگی بود که از سال ۱۴۵۴ تا ۱۴۶۶ میان کنفدراسیون پروس و شوالیه‌های توتونیک درگرفت. در این جنگ، کنفدراسیون پروس از «کازیمیر چهارم یاگیلون» پادشاه لهستان درخواست یاری کرد و با پشتیبانی لهستان بر شوالیه‌های توتونیک پیروز شد. شوالیه‌های توتونیک نیز قلعه را رها کرده و شهر «کونیگسبرگ» یا «کالینینگراد» امروزی را ساختند و آن را میان سال‌های ۱۴۶۶ تا ۱۵۲۵ به‌عنوان ستاد فرماندهی خود برگزیدند. پس از آن قلعه‌ی مالبورک از سال ۱۴۶۶ تا ۱۷۷۲ اقامتگاه خانوادگی پادشاهان لهستان بود.
قلعه‌ی مالبورک دارای چندین زیربخش و لایه‌های فراوانِ دیوارهای دفاعی‌ست. این قلعه از ۳ قلعه‌ی جداگانه برپا شده  که با برج‌ها و خندق‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند. قلعه‌ی مالبورک دربرگیرنده‌ی بخش‌های گوناگونی‌ست. برخی از برجسته‌ترینِ آنان بر این پایه‌اند: چندین دروازه، چندین برج، تندیس‌های رهبران بزرگ شوالیه‌های توتونیک، کلیسای سنت ماری، نمازخانه یا کلیسای کوچک سنت لورنس، نمازخانه یا کلیسای کوچک سنت آن، تالار صومعه، تالار گردهمایی راهبان، تالار خوراک‌خوری بزرگ، تالار خوراک‌خوری صومعه، تالار خوراک‌خوری تابستانی، اتاق کونیگسبرگ، آسیاب قلعه و موزه‌ی مالبورک.

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Polandonair.com

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

نمای جنوبی - نگاره‌ی ۲: Cezary Gasiorowski

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

نمای جنوبی-غربی - نگاره‌ی ۳: Arian Zwegers

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

دروازه‌ی جنوبی - نگاره‌ی ۴: Redstone Hill

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

ورودی قلعه - نگاره‌ی ۵: Torsten Maue

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

بخش‌هایی از قلعه - نگاره‌ی ۶: Jakub Ha³un

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

بخش‌هایی از قلعه - نگاره‌ی ۷: Alexander Baxevanis

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

بخش‌هایی از قلعه - نگاره‌ی ۸: Aneta Pawska

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

چاه آب قلعه - نگاره‌ی ۹: Kozak1410

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

تندیس پلیکان و جوجه‌هایش بر روی چاه آب قلعه - نگاره‌ی ۱۰: Àlex Moreno

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

بخش‌هایی از قلعه - نگاره‌ی ۱۱: Bartosz Morag

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

برجسته‌کاری شوالیه - نگاره‌ی ۱۲: Dariusz Niedzió³ka

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از خمپاره‌اندازهای قلعه - نگاره‌ی ۱۳: Mike Peel

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

تندیس‌های رهبران بزرگ شوالیه‌های توتونیک، از راست به چپ: 
آلبرت دوک پروس، وینریش فون کنیپروده، زیگفرید فون فویشتوانگن
و هرمان فون سالزا - نگاره‌ی ۱۴: Didier Gomez

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از راه‌روهای درون قلعه - نگاره‌ی ۱۵: Paul Shykuts

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

کلیسای سنت ماری - نگاره‌ی ۱۶: Bartosz Morag

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

درون کلیسای سنت ماری - نگاره‌ی ۱۷: Andrzej Chomski

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

درون کلیسای سنت ماری - نگاره‌ی ۱۸: Andrzej Chomski

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از برجسته‌کاری‌های کلیسای سنت ماری - نگاره‌ی ۱۹: DerHexer

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از برجسته‌کاری‌های کلیسای سنت ماری - نگاره‌ی ۲۰: Jakub Ha³un

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از برجسته‌کاری‌های کلیسای سنت ماری - نگاره‌ی ۲۱: Jakub Ha³un

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

محراب چوبی کلیسای سنت ماری - نگاره‌ی ۲۲: Аимаина хикари

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

نمازخانه یا کلیسای کوچک سنت لورنس - نگاره‌ی ۲۳: Jakub Ha³un

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

درون نمازخانه یا کلیسای کوچک سنت آن - نگاره‌ی ۲۴: Mariusz M³ynarczyk

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از برجسته‌کاری‌های نمازخانه‌ی سنت آن - نگاره‌ی ۲۵: Jakub Ha³un

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از برجسته‌کاری‌های نمازخانه‌ی سنت آن - نگاره‌ی ۲۶: Simon

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

تالار صومعه - نگاره‌ی ۲۷: DerHexer

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

سقف تالار صومعه - نگاره‌ی ۲۸: Mike Peel

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

تالار گردهمایی راهبان - نگاره‌ی ۲۹: DerHexer

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

سقف تالار گردهمایی راهبان - نگاره‌ی ۳۰: Mike Peel

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

تالار خوراک‌خوری بزرگ - نگاره‌ی ۳۱: Btova

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از دیوارنگاره‌های تالار خوراک‌خوری بزرگ - نگاره‌ی ۳۲: Dawid Galus

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

سقف تالار خوراک‌خوری بزرگ - نگاره‌ی ۳۳: Btova

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

تالار خوراک‌خوری صومعه - نگاره‌ی ۳۴: CS Travels

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

سقف تالار خوراک‌خوری صومعه - نگاره‌ی ۳۵: Mike Peel

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

تالار خوراک‌خوری تابستانی - نگاره‌ی ۳۶: Sebastian Niedlich

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

اتاق کونیگسبرگ - نگاره‌ی ۳۷: Аимаина хикари

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

درون آسیاب قلعه - نگاره‌ی ۳۸: Dawid Galus

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

درون موزه‌ی مالبورک - نگاره‌ی ۳۹: Mike Peel

 

قلعه‌ی مالبورک - میراث لهستان

از جنگ‌افزارهای موزه‌ی مالبورک - نگاره‌ی ۴۰: DerHexer

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده