میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

نام سایت: پارک ملی لُس گلاسیرز Los Glaciares National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۱
شماره‌ی ثبت: ۱۴۵
جایگاه: استان سانتا کروس، آرژانتین
گستره: ۷۲۶/۹۲۷ هکتار
ویژگی: بزرگ‌ترین پارک ملی آرژانتین، چهارمین دارنده‌ی پوشش یخی جهان پس از قطب جنوب، گرینلند و ایسلند (با ۳۰ درصد یخ)، دربرگیرنده‌ی یخچال‌های طبیعی همچون پریتو مورنو سومین ذخیره‌گاه بزرگ آب شیرین جهان، به گستردگی ۲۵۰ کیلومتر مربع، درازای ۳۰ و پهنای ۵ کیلومتر و کلفتی ۱۷۰ متر، همچنین دارای چندین کوه همچون فیتز روی به بلندای ۳۴۰۵ و توره به بلندای ۳۱۲۸ متر، دریاچه‌های آرخنتینو و ویدما، رود سانتاکروز به درازای ۳۸۵ کیلومتر، زیستگاه جانورانی همچون آهوی آندی جنوبی، شیر کوهی، گواناکو، ریا داروین، دارکوب ماژلان، رخ‌کرکس آند و...

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی لس گلاسیرز

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده