میراث جهانی یونسکو: برج بلم

نام سایت: صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم Monastery of the Hieronymites and Tower of Belem
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۶۳
کشور: پرتغال
گستره: ۲/۵۷ هکتار
ویژگی: صومعه‌ی جِرونیمو یا هیرونیمیت، دربرگیرنده‌ی کلیسای سانتا ماریا، موزه‌ی ملی باستان‌شناسی، موزه‌ی نیروی دریایی، آرامگاه نام‌داران پرتغالی و...، همچنین برج بِلِم در ۴ طبقه و به بلندای ۳۰ متر
-----
نام: برج بِلِم Belem Tower
(بخشی از صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: کرانه‌ی رود تاگوس، شهر لیسبون، پرتغال
ساخت: ۱۵۱۴ - ۱۵۱۹
به فرمان: مانوئل یکم، پادشاه پرتغال
معمار: فرانسیسکو دو آرودا پرتغالی
شیوه‌ی معماری: مانوئلین
ویژگی: برج ۶ ضلعی بلم، نماد شهر لیسبون، ساخته شده با سنگ آهک، در ۴ طبقه و به بلندای ۳۰ متر، دربرگیرنده‌ی انبار جنگ‌افزار، انبار توپ‌های جنگی، تندیس حضرت مریم، چندین ایوان، پله‌های کوچک حلزونی و...

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

میراث جهانی یونسکو: برج بلم

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده