میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

نام سایت: صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم Monastery of the Hieronymites and Tower of Belem
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۶۳
کشور: پرتغال
گستره: ۲/۵۷ هکتار
ویژگی: صومعه‌ی جِرونیمو یا هیرونیمیت، دربرگیرنده‌ی کلیسای سانتا ماریا، موزه‌ی ملی باستان‌شناسی، موزه‌ی نیروی دریایی، آرامگاه نام‌داران پرتغالی و...، همچنین برج بِلِم در ۴ طبقه و به بلندای ۳۰ متر
-----
نام: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال Navy Museum, Portugal
(بخشی از صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: صومعه‌ی جرونیمو، شهر لیسبون، پرتغال
ساخت صومعه: ۱۵۰۲ - ۱۶۰۱
به فرمان: مانوئل یکم، پادشاه پرتغال
معمار صومعه: دیوگو دو بواتاکا فرانسوی، دیوگو دو تورالوا پرتغالی و نیکولائو شانترین فرانسوی
شیوه‌ی معماری: مانوئلین
ویژگی: موزه‌ی دریایی پرتغال، دربرگیرنده‌ی نقاشی‌ها، نقشه‌ها، ابزارها، قایق‌ها و نمونه‌های کوچک کشتی‌ها و...، گردآوری شده از سال ۱۸۶۳ به‌دست لوئیش یکم پادشاه پرتغال، بازگشایی شده در سال ۱۹۶۳ در صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده