میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

نام سایت: صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم Monastery of the Hieronymites and Tower of Belem
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۶۳
کشور: پرتغال
گستره: ۲/۵۷ هکتار
ویژگی: صومعه‌ی جِرونیمو یا هیرونیمیت، دربرگیرنده‌ی کلیسای سانتا ماریا، موزه‌ی ملی باستان‌شناسی، موزه‌ی نیروی دریایی، آرامگاه نام‌داران پرتغالی و...، همچنین برج بِلِم در ۴ طبقه و به بلندای ۳۰ متر
-----
نام: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال National Archaeology Museum, Portugal
(بخشی از صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: صومعه‌ی جرونیمو، شهر لیسبون، پرتغال
ساخت صومعه: ۱۵۰۲ - ۱۶۰۱
به فرمان: مانوئل یکم، پادشاه پرتغال
معمار صومعه: دیوگو دو بواتاکا فرانسوی، دیوگو دو تورالوا پرتغالی و نیکولائو شانترین فرانسوی
شیوه‌ی معماری: مانوئلین
ویژگی: بزرگ‌ترین موزه‌ی باستان‌شناسی پرتغال، بنیادگذاری شده در سال ۱۸۹۳ و بازگشایی در سال ۱۹۰۶ در صومعه‌ی جرونیمو، دربرگیرنده‌ی گنجینه‌های مصر باستان، فلزکاری‌های دوران آهن و برنز پرتغال، موزاییک‌های امپراتوری روم، تندیس‌ها، نقاشی‌ها و...

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده