میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

نام سایت: صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم Monastery of the Hieronymites and Tower of Belem
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۶۳
کشور: پرتغال
گستره: ۲/۵۷ هکتار
ویژگی: صومعه‌ی جِرونیمو یا هیرونیمیت، دربرگیرنده‌ی کلیسای سانتا ماریا، موزه‌ی ملی باستان‌شناسی، موزه‌ی نیروی دریایی، آرامگاه نام‌داران پرتغالی و...، همچنین برج بِلِم در ۴ طبقه و به بلندای ۳۰ متر
-----
نام: صومعه‌ی جرونیمو Monastery of the Hieronymites
(بخشی از صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر لیسبون، پرتغال
ساخت: ۱۵۰۲ - ۱۶۰۱
به فرمان: مانوئل یکم، پادشاه پرتغال
معمار: دیوگو دو بواتاکا فرانسوی، دیوگو دو تورالوا پرتغالی و نیکولائو شانترین فرانسوی
شیوه‌ی معماری: مانوئلین
ویژگی: صومعه‌ی جِرونیمو، دربرگیرنده‌ی کلیسای سانتا ماریا، میدان چهارگوش صومعه در اندازه‌ی ۵۵ در ۵۵ متر، آرامگاه نام‌داران پرتغالی همچون مانوئل یکم پادشاه پرتغال، واسکو دو گاما دریانورد پرتغالی، لوئیس واز د کاموئس شاعر پرتغالی، الکساندر هرکولانو نویسنده‌ی پرتغالی، فرناندو پسوآ شاعر پرتغالی و...

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

میراث جهانی یونسکو: صومعه‌ی جرونیمو

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده