میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

نام سایت: کوه آتوس Mount Athos
گونه: فرهنگی طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۸
شماره‌ی ثبت: ۴۵۴
جایگاه: شبه‌جزیره‌ی کوه آتوس، شبه‌جزیره‌ی خالکیدیکی در دریای اژه، یونان
گستره: ۳۳۵/۶۳ کیلومتر مربع
بلندای کوه: ۲۰۳۳ متر
ساخت: سده‌ی ۱۰
ویژگی: منطقه‌ی خودگردان کوه آتوس یا جمهوری رهبانی کوه آتوس Monastic Republic of Mount Athos، از مقدس‌ترین جایگاه‌های کلیسای ارتدکس شرقی (یکی از سه شاخه‌ی بنیادین دین مسیحیت)، جایگاه زندگی نزدیک به ۲۰۰۰ مرد راهب، بیشتر یونانی، بلغار، رومانیایی، روس و صرب، در ۲۰ صومعه همچون لاورا بزرگ، واتوپدی، ایویرون،‌ پانتوکراتور، خیلاندر، زوگراف و...

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

میراث جهانی یونسکو: کوه آتوس

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده