گورستان مکلی - میراث پاکستان

نام: گورستان مکلی Makli Necropolis
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
یادمان‌های تاریخی در مکلی، تهته Historical Monuments at Makli, Thatta
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۱
شماره‌ی ثبت: ۱۴۳
کشور: پاکستان
جایگاه: شهر تهته، ایالت سند
گستره: ۱۰ کیلومتر مربع
ساخت: سده‌های ۱۴ تا ۱۸ میلادی
به فرمان: جم تماچی پادشاه جامیان
درباره‌ی میراث: گورستان مکلی یا شهر مردگان مکلی در پیرامون شهر «تهته» جای گرفته است. این گورستان از بزرگ‌ترین «شهر مردگان» جهان شمرده می‌شود که آرامگاه‌ها و یادمان‌های آن از سده‌های ۱۴ تا ۱۸ میلادی به یادگار مانده‌اند. گورستان مکلی دربرگیرنده‌ی نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ آرامگاه و چندین ساختمان بزرگ آیین خاک‌سپاری‌ست که در دوره‌ای ۴۰۰ ساله ساخته شده‌اند. پادشاهان، شهبانوان، فرمانداران، قدیسان، دانشوران و فیلسوفان در این گورستان و در گورهای آجری یا سنگی به خاک سپرده شده‌اند.
نام این گورستان و تپه‌های پیرامون آن از افسانه‌ای گرفته شده که در آن یک حاجی در این منطقه بازایستاده و آن را «مکه» می‌نامد. سپس یک صوفی به‌نام «شیخ حمد جمالی» پس از شنیدن داستان حاجی، این منطقه را «مکلی» یا «مکه‌ی کوچک» نام‌گذاری می‌کند.
«شیخ حمد جمالی» روحانی و شاعر صوفی، خانقاه صوفیان را در «مکلی» پایه‌گذاری کرد و سرانجام در همان‌جا به خاک سپرده شد. «جم تماچی» پادشاه دودمان «جامیان» شیخ را گرامی می‌داشت و آرزو می‌کرد که در نزدیکی او به‌خاک سپرده شود. از همین روی «مکلی» را به جایی برای آیین خاکسپاری برگزید. این گورستان در زمان فرمانروایی دودمان «جامیان» که میان سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۵۲۴ بر «سند» فرمان می‌راندند، پرآوازه بود.
در گورستان مکلی آرامگاه‌های پادشاهی به دو شاخه بخش‌بندی می‌شوند. نخست شاخه‌ای که دربرگیرنده‌ی آرامگاه‌های فرمانروایان دودمان «جامیان» است و دوم شاخه‌ای که آرامگاه‌های فرمانروایان «ترخان»، «ارغون» و «گورکانیان هند» را دربرمی‌گیرد. از دیدگاه معماری بسیاری از آرامگاه‌های این گورستان، وابسته به زمان امپراتوری «گورکانی هند» و میان سال‌های ۱۵۷۰ تا ۱۶۴۰ است. از برجسته‌ترین آرامگاه‌های گورستان مکلی می‌توان آرامگاه‌های «جم نظام الدین دوم»، «دیوان شورفا خان»، «عیسی خان» جوان و پدرش «جان بابا» را نام برد. «جم نظام الدین دوم» پانزدهمین پادشاه دودمان «جامیان» بود که میان سال‌های ۱۴۶۱ تا ۱۵۰۸ بر «سند» فرمان می‌راند.

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

نمای هوایی بخش‌هایی از گورستان - نگاره‌ی ۱: Aqeel Meer

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

نمای هوایی بخش‌هایی از گورستان
نگاره‌ی ۲: Mohattapalacemuseum.org

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه جم نظام الدین دوم - نگاره‌ی ۳: Emmanuel Guddu

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از نمای بیرونی آرامگاه جم نظام الدین دوم
نگاره‌ی ۴: Wahaj Ahmed Ansari

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از نمای بیرونی آرامگاه جم نظام الدین دوم - نگاره‌ی ۵: -

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از درون آرامگاه جم نظام الدین دوم - نگاره‌ی ۶: Soban

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از درون آرامگاه جم نظام الدین دوم - نگاره‌ی ۷: Felix Kolbitz

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه دیوان شورفا خان - نگاره‌ی ۸: A.Savin

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از دیوار پیرامون آرامگاه دیوان شورفا خان
نگاره‌ی ۹: Thomas Jacob

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

گورهای درون آرامگاه دیوان شورفا خان - نگاره‌ی ۱۰: Shaharyar wiki

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه عیسی خان - نگاره‌ی ۱۱: RehmatullahRodh

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه عیسی خان - نگاره‌ی ۱۲: Usman.pg

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از دیوار پیرامون آرامگاه عیسی خان
نگاره‌ی ۱۳: Groundhopping Merseburg

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از دیوار پیرامون آرامگاه عیسی خان
نگاره‌ی ۱۴: Photochoi

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از نمای بیرونی آرامگاه عیسی خان - نگاره‌ی ۱۵: Usman.pg

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از نمای بیرونی آرامگاه عیسی خان - نگاره‌ی ۱۶: -

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از نمای بیرونی آرامگاه عیسی خان
نگاره‌ی ۱۷: Aliraza Manjothi

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه جان بابا - نگاره‌ی ۱۸: A.Savin

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

درون آرامگاه جان بابا - نگاره‌ی ۱۹: A.Savin

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از نمای درونی آرامگاه جان بابا - نگاره‌ی ۲۰: Felix Kolbitz

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

بخش‌هایی از نمای درونی آرامگاه جان بابا
نگاره‌ی ۲۱: Groundhopping Merseburg

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه میرزا باقی بیگ ازبک - نگاره‌ی ۲۲: RehmatullahRodh

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

درون آرامگاه میرزا باقی بیگ ازبک - نگاره‌ی ۲۳: A.Savin

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

درون آرامگاه میرزا باقی بیگ ازبک - نگاره‌ی ۲۴: Khurram Shahzad

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه میرزا جانی و میرزا قاضی بیگ - نگاره‌ی ۲۵: A.Savin

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه مبارک خان پسر جم نظام الدین دوم - نگاره‌ی ۲۶: Soban

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

درون آرامگاه مبارک خان - نگاره‌ی ۲۷: Mariam Saifullah

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه سلطان ابراهیم - نگاره‌ی ۲۸: RehmatullahRodh

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه میرزا طغرل بیگ - نگاره‌ی ۲۹: RehmatullahRodh

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

محراب سکوی آرامگاه میرزا طغرل بیگ - نگاره‌ی ۳۰: Zishan Sheikh

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه میرزا محمد باقی ترخان - نگاره‌ی ۳۱: Hasan Feroz Qureshi

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

آرامگاه دایا خان راهو - نگاره‌ی ۳۲: Gajus

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

از آرامگاه‌های گورستان - نگاره‌ی ۳۳: Mariam Saifullah

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

از آرامگاه‌های گورستان - نگاره‌ی ۳۴: Saba Qayoom Leghari

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

از آرامگاه‌های گورستان - نگاره‌ی ۳۵: Ibad Qureshi

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

از آرامگاه‌های گورستان - نگاره‌ی ۳۶: AJ-The Traveler

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

از آرامگاه‌های گورستان - نگاره‌ی ۳۷: Rohaan Bhatti

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

از آرامگاه‌های گورستان - نگاره‌ی ۳۸: GD faizy

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

از آرامگاه‌های گورستان - نگاره‌ی ۳۹: Ibad Qureshi

 

گورستان مکلی - میراث پاکستان

از آرامگاه‌های گورستان - نگاره‌ی ۴۰: Cody Ash

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده