میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

نام سایت: آثار تاریخی در مکلی، تهته Historical Monuments at Makli, Thatta
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۱
شماره‌ی ثبت: ۱۴۳
جایگاه: ۶ کیلومتری شهر تهته، ایالت سند، پاکستان
گستره: ۱۰ کیلومتر مربع
ساخت: سده‌های ۱۴ - ۱۸
به فرمان: جم نظام الدین دوم (فرمانروای منطقه از سال ۱۴۶۱ تا ۱۵۰۹) پس از پایه‌گذاری مکلی به‌دست روحانی و شاعر صوفی شیخ حمد جمالی
شیوه‌ی معماری: اسلامی، هندی، ایرانی، گورکانی و گجراتی
ویژگی: گورستان مکلی از بزرگ‌ترین شهرهای مردگان جهان، ساخته شده با ماسه‌سنگ، دربرگیرنده‌ی ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ آرامگاه و چندین ساختمان بزرگ خاک‌سپاری، وابسته به خانواده‌ی پادشاهان، بزرگان تصوف و دانشمندان، همچون آرامگاه‌های جم نظام الدین دوم، دیوان شورفا خان و...

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

میراث جهانی یونسکو: آثار تاریخی در مکلی، تهته

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده