پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

نام: پارک ملی ناهانی Nahanni National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۷۸
شماره‌ی ثبت: ۲۴
کشور: کانادا
جایگاه: منطقه‌ی دِهچو، سرزمین‌های شمال غرب
گستره: ۴۷۶۵۶۰ هکتار (۴۷۶۵/۶ کیلومتر مربع)
درباره‌ی میراث: پارک ملی ناهانی در شمال غربی کشور کانادا جای گرفته و دربرگیرنده‌ی جنگل‌ها، رشته‌کوه‌ها، چشمه‌های آب گرم گوگردی و توندرای کوهستانی یا توندرای آلپی است. توندرای کوهستانی یا سرددشت کوهستانی، گونه‌ای زیست‌بوم است که چون بلندی بسیاری نسبت به سطح دریا دارد، بدون درخت است.
رود «ناهانی جنوبی» با ۵۴۰ کیلومتر از مرکز این پارک می‌گذرد، به گونه‌ای که از شرق به غرب پارک ملی ناهانی کشیده شده است. در راستای رود ناهانی جنوبی، چهار دره‌ی بزرگ با ژرفای ۱۰۰۰ متر جای گرفته‌اند. همچنین بر روی رود ناهانی جنوبی آبشاری به‌نام «ویرجینیا» جای دارد. این آبشار ۲۵۹ متر درازا و ۹۶ متر بلندا دارد.
پارک ملی ناهانی دربرگیرنده‌ی چند کوه بلند است. از برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان «کوه نیروانا» به بلندای ۲۷۷۳ متر، «کوه سر جیمز مک‌براین» به بلندای ۲۷۵۹ متر و «کوه گل لوتوس» به بلندای ۲۵۷۰ متر را نام برد.
پارک ملی ناهانی زیستگاه نزدیک به ۴۲ گونه پستاندار، ۱۸۰ گونه پرنده، ۱۶ گونه ماهی و چند گونه دوزیست است. برخی از برجسته‌ترینِ آن‌ها بر این پایه‌اند: 
پستانداران: خرس سیاه آمریکایی، خرس گریزلی (زیرگونه‌ی خرس قهوه‌ای)، گرگ شمال غرب (زیرگونه‌ی گرگ خاکستری)، بوفالوی جنگلی (زیرگونه‌ی بوفالوی آمریکایی)، موس غربی (زیرگونه‌ی موس)، گوزن جنگلی شمالی (زیرگونه‌ی گوزن شمالی)، وشق کانادایی، روباه سرخ، سمور رودخانه‌ای آمریکای شمالی، سمور آمریکایی، راسوی بزرگ، تیره‌راسوی آمریکایی، سگ آبی آمریکای شمالی، خرگوش پاشنه‌برفی، سنجاب زمینی شمالگان، موش آبی، مارموت‌ها، حشره‌خواران راستین و ول‌ها.
پرندگان: عقاب سرسفید، عقاب طلایی، باز ساق‌تیز، شاهین بحری، دلیجه‌ی آمریکایی، جغد تالابی، قوی شیپورچی، کشیم گردن‌سرخ، درنای فریادزن، غواص‌ها، شبگردباز معمولی، سیاه‌مرغ زنگاری، یلوه زرد و سسک کانادا.
ماهیان: آویشن‌ماهی شمالگان، ماهی ریشدار، ازادماهی شمالگان، قزل‌آلای دریاچه، قزل‌آلای آمریکایی، قزل‌آلای گاوی، لش‌ماهی دریاچه، سفیدماهی دریاچه، دیس بینی‌دراز، ماهی مکنده‌ی بینی‌دراز، سفیدماهی کوهستانی، اردک‌ماهی شمالی، سفیدماهی گِرد، اسکالپین لیز، اسکالپین سرقاشقی و درخشنده‌ماهی خال‌دم.
دوزیستان: وزغ غربی.

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Alison and Fil

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

رود ناهانی جنوبی در یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۲: Ivan Gaetz

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

رود ناهانی جنوبی در یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۳: Robert Fenton

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

رود ناهانی جنوبی در یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۴: Gharvart

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

رود ناهانی جنوبی در یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۵: Brian Cassin

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

رود ناهانی جنوبی در یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۶: Ivan Gaetz

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

قایق‌ها در رود ناهانی جنوبی در یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۷: Paul and Sue

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

آبشار ویرجینیا بر روی رود ناهانی جنوبی - نگاره‌ی ۸: Ivan Gaetz

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

آبشار ویرجینیا بر روی رود ناهانی جنوبی - نگاره‌ی ۹: -

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

رود ناهانی جنوبی در یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۱۰: Robert Hendricks

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

دیواره‌های بلند یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۱۱: Pbwphotos

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

دیواره‌های بلند یکی از چهار دره - نگاره‌ی ۱۲: Pbwphotos

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

کوه ویلسون - نگاره‌ی ۱۳: Pbwphotos

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

کوه گل لوتوس - نگاره‌ی ۱۴: Simon Castagne

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

خرس سیاه آمریکایی - نگاره‌ی ۱۵: Al Neufeld

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

خرس گریزلی - نگاره‌ی ۱۶: Rob English

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

گرگ شمال غرب - نگاره‌ی ۱۷: Ashley Cox

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

بوفالوی جنگلی - نگاره‌ی ۱۸: Dave King

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

موس غربی - نگاره‌ی ۱۹: Bruce Maynes

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

گوزن جنگلی شمالی - نگاره‌ی ۲۰: Michel Sansfacon

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

وشق کانادایی - نگاره‌ی ۲۱: Brett Brown

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

عقاب سرسفید - نگاره‌ی ۲۲: Sandy Paiement

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

عقاب طلایی - نگاره‌ی ۲۳: Ana Mendes do Carmo

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

قوی شیپورچی - نگاره‌ی ۲۴: Ilya Povalyaev

 

پارک ملی ناهانی - میراث کانادا

کشیم گردن‌سرخ - نگاره‌ی ۲۵: Jeff Dyck

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۵ مشارکت کننده