میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

نام سایت: پارک ملی ناهانی Nahanni National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۷۸
شماره‌ی ثبت: ۲۴
جایگاه: منطقه‌ی دِهچو، سرزمین‌های شمال غرب، کانادا
گستره: ۳۰/۰۵۰ کیلومتر مربع
ویژگی: دربرگیرنده‌ی جنگل‌های انبوه، کوه‌های فراوان همانند نیروانا با ۲۷۷۳ و سر جیمز مک براین با ۲۷۵۹ متر بلندا، ۴ دره با ژرفای ۱۰۰۰ متر، رود ناهانی جنوبی به درازای ۵۴۰ کیلومتر، آبشار ویرجینیا به بلندای ۹۶ و پهنای ۲۵۹ متر، چشمه‌های آب گرم گوگردی، توندرا آلپ و... زیستگاه ۴۲ گونه پستاندار همچون خرس سیاه آمریکایی، بوفالوی آمریکایی و گوزن موس غربی، ۱۸۰ گونه پرنده همچون دلیجه‌ی آمریکایی، غواص و کشیم گردن‌سرخ، ۱۶ گونه ماهی و...

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی ناهانی

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده