میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

نام سایت: مرکز تاریخی شهر اولیندا Historic Centre of the Town of Olinda
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۲
شماره‌ی ثبت: ۱۸۹
جایگاه: شهر اولیندا، ایالت پرنامبوکو، برزیل
گستره: ۱۲۰ هکتار
ساخت: ۱۵۳۵ و ۱۶۵۴ (با بازپس گرفتن شهر به‌دست پرتغالی‌ها و بیرون راندن هلندی‌ها)
به فرمان: دوآرته کوئلیو پریرا پرتغالی
شیوه‌ی معماری: باروک
ویژگی: اولیندا در کرانه‌ی اقیانوس اطلس، شهر استعماری پرتغالی و مرکز تولید نیشکر از سده‌ی ۱۶ تاکنون، دربرگیرنده‌ی ۲۰ کلیسا، صومعه‌ها، کلیساهای کوچک، موزه‌ها، خانه‌های رنگارنگ، باغ‌ها و...

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهر اولیندا

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده