مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نام: مرکز تاریخی شهر اولیندا Historic Centre of the Town of Olinda
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۲
شماره‌ی ثبت: ۱۸۹
کشور: برزیل
جایگاه: شهر اولیندا، ایالت پرنامبوکو
گستره: ۱۲۰ هکتار
ساخت: ۱۵۳۵ و ۱۶۵۴ میلادی
به فرمان: دوآرته کوئلیو پریرا پرتغالی
شیوه‌ی معماری: باروک
درباره‌ی میراث: شهر اولیندا در کرانه‌های شرقی کشور برزیل و در ۶ کیلومتری شمال شهر «رسیفی» جای گرفته است. این شهر در سال ۱۵۳۵ بر روی تپه‌ای رو به اقیانوس اطلس به‌دست پرتغالی‌ها ساخته شد و از آن زمان تاکنون یکی از برجسته‌ترین کانون‌های صنعت نیشکر به‌شمار می‌رود. در سال ۱۶۳۰ هلندی‌ها شمال شرقی برزیل را از آنِ خود کردند. سپس شهر اولیندا را به آتش کشیدند و شماری از بهترین ساختمان‌هایش را از میان برداشتند. پس از آن‌که پرتغالی‌ها به برزیل بازگشتند و هلندی‌ها را بیرون کردند، در سال ۱۶۵۴ شهر را دوباره بازسازی کردند.
مرکز تاریخی شهر اولیندا دربرگیرنده‌ی ۲۰ کلیسا، صومعه‌ها، کلیساهای کوچک، موزه‌ها، باغ‌ها، خانه‌های رنگارنگ و خیابان‌های باریک و پر پیچ و خم است. برخی از برجسته‌ترین آن‌ها بر این پایه‌اند:

 • ساختمان شهرداری شهر اولیندا
 • رصدخانه‌ی آلتو دا سه، ساخته شده در سال ۱۸۹۰
 • ساختمان موزه‌ی هنر مقدس پرنامبوکو، ساخته شده در سده‌ی هفدهم
 • ساختمان موزه‌ی هنرهای معاصر پرنامبوکو، ساخته شده در سده‌ی هجدهم
 • ساختمان موزه‌ی مامولنگو
 • کلیسای جامع رهایی‌بخش مقدس جهان، ساخته شده میان سال‌های ۱۵۳۷ تا ۱۵۴۰ و بازسازی شده در سده‌ی ۱۸
 • کلیسای کارمو، ساخته شده در سال ۱۵۸۰ و بازسازی شده در سال ۱۶۵۴
 • صومعه‌ی سانفرانسیسکو، ساخته شده در سال ۱۵۸۵ و بازسازی شده در سده‌ی هفدهم
 • کلیسا و صومعه‌ی سنت بندیکت، ساخته شده در سال ۱۷۶۱
 • کلیسای بانوی ما آمپارو، ساخته شده در سال ۱۶۱۳ و بازسازی شده در سال ۱۶۴۴
 • کلیسای بانوی ما گراسا، ساخته شده در سال ۱۵۵۱ و بازسازی شده در سال ۱۶۶۱ و ۱۶۶۲
 • کلیسای بانوی ما دستررو، ساخته شده در سال ۱۶۶۱
 • صومعه‌ی بانوی ما کوه، ساخته شده در سال ۱۵۳۷
 • کلیسای بانوی ما روزاریو، ساخته شده در سال ۱۶۲۷
 • کلیسای بانوی ما گوادالوپ، ساخته شده میان سال‌های ۱۶۲۶ تا ۱۶۲۹
 • کلیسای ژوا باتیستا میلیتاری، ساخته شده در سال ۱۵۸۶

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

ساختمان شهرداری شهر اولیندا - نگاره‌ی ۲: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

رصدخانه‌ی آلتو دا سه - نگاره‌ی ۳: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

ساختمان موزه‌ی هنر مقدس پرنامبوکو - نگاره‌ی ۴: -

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

از تالارهای موزه‌ی هنر مقدس پرنامبوکو - نگاره‌ی ۵: Secult-PE/Fundarpe

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

ساختمان موزه‌ی هنرهای معاصر پرنامبوکو - نگاره‌ی ۶: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

ساختمان موزه‌ی مامولنگو - نگاره‌ی ۷: Tripadvisor.com

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نمای هوایی کلیسای جامع - نگاره‌ی ۸: Gustavo Penteado

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نمای هوایی کلیسای جامع - نگاره‌ی ۹: Ben Edwards

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نمای بیرونی کلیسای جامع - نگاره‌ی ۱۰: Delma Paz

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

درون کلیسای جامع - نگاره‌ی ۱۱: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کلیسای کارمو - نگاره‌ی ۱۲: Emanuel Junior

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کلیسای کارمو - نگاره‌ی ۱۳: Matti Blume

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

درون کلیسای کارمو - نگاره‌ی ۱۴: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

محراب کلیسای کارمو - نگاره‌ی ۱۵: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نمای هوایی صومعه‌ی سانفرانسیسکو - نگاره‌ی ۱۶: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

از حیاط‌های صومعه‌ی سانفرانسیسکو - نگاره‌ی ۱۷: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

محراب صومعه‌ی سانفرانسیسکو - نگاره‌ی ۱۸: Delma Paz

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کمد درون صومعه‌ی سانفرانسیسکو - نگاره‌ی ۱۹: -

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کاشی‌های آبی دیوار درون صومعه‌ی سانفرانسیسکو - نگاره‌ی ۲۰: Karlavidal

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نمای هوایی کلیسای سنت بندیکت - نگاره‌ی ۲۱: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کلیسای سنت بندیکت - نگاره‌ی ۲۲: Luiz Felipe Sahd

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

درون کلیسای سنت بندیکت - نگاره‌ی ۲۳: MTur Destinos

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

محراب کلیسای سنت بندیکت - نگاره‌ی ۲۴: Valdiney Pimenta

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کمد درون کلیسای سنت بندیکت - نگاره‌ی ۲۵: FranciscoDionizio

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نمای هوایی کلیسای بانوی ما آمپارو - نگاره‌ی ۲۶: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کلیسای بانوی ما آمپارو - نگاره‌ی ۲۷: MTur Destinos

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

نمای هوایی کلیسای بانوی ما گراسا - نگاره‌ی ۲۸: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کلیسای بانوی ما دستررو - نگاره‌ی ۲۹: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

صومعه‌ی بانوی ما کوه - نگاره‌ی ۳۰: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کلیسای بانوی ما روزاریو - نگاره‌ی ۳۱: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کلیسای بانوی ما گوادالوپ - نگاره‌ی ۳۲: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

کلیسای ژوا باتیستا میلیتاری - نگاره‌ی ۳۳: Prefeitura de Olinda

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

خانه‌های رنگارنگ و خیابان باریک - نگاره‌ی ۳۴: Devilabit

 

مرکز تاریخی شهر اولیندا - میراث برزیل

خانه‌های رنگارنگ و خیابان باریک - نگاره‌ی ۳۵: -

 

بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده