میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

نام سایت: پارک ملی یلواستون Yellowstone National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۷۸
شماره‌ی ثبت: ۲۸
جایگاه: ایالت‌های وایومینگ، مونتانا و آیداهو، آمریکا
گستره: ۸۹۸۳/۱۸ کیلومتر مربع
ویژگی: نخستین پارک ملی جهان و دربرگیرنده‌ی جنگل‌های کوهستانی، چندین رشته‌کوه همچون راکی، دره‌ی گرند کانیون یلواستون، رود یلواستون به درازای ۱۱۱۴ کیلومتر، آبشارهای فراوان همانند آبشارهای تاور با بلندای ۴۰، یلواستون بالا با بلندای ۳۳ و یلواستون پایین با بلندای ۲۱ متر، چشمه‌های آب گرم همچون چشمه‌های آب گرم منشوری بزرگ با ژرفای ۵۰ و شکوه صبح با ژرفای ۷ متر، نزدیک به ۳۰۰ آبفشان همچون آبفشان اُلد فیتفول Old Faithful با توان پرتاب ۳۲۰۰۰ لیتر آب گرم به بلندای ۵۶ متر، همچنین زیستگاه نزدیک به ۱۰۰۰ گیاه آوندی، ۳۰۰ گونه پرنده، ۱۶ گونه ماهی و ۶۷ گونه پستاندار همچون گرگ خاکستری، کایوت، وَشَق کانادایی، شیر کوهی، خرس سیاه آمریکایی، خرس گریزلی، بوفالوی آمریکایی، گوزن اِلک کوه راکی، موس یا گوزن شمالی، استرآهو، گوزن دم‌سفید، بز کوهی راکی، گوزن شاخ‌چنگالی، گوسفند بزرگ‌شاخ و...

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی یلواستون

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده