​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

نام سایت: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا Pre-Hispanic City of Chichen-Itza
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۸
شماره‌ی ثبت: ۴۸۳
جایگاه: شهر تینوم، ایالت یوکاتان، مکزیک
گستره: ۵ کیلومتر مربع
ساخت: سده‌های ۸ - ۱۲
شیوه‌ی معماری: مایا
ویژگی: ویرانه‌های شهر باستانی چیچن ایتزا به معنای در کنار دهانه‌ی چاه ایتزا، جایگاه زندگی مردمان سرخ‌پوست مایا و از شگفتی‌های هفتگانه‌ی نو، دربرگیرنده‌ی نیایشگاه هرم ال کاستلو (دژ) یا کوکولکان به بلندای ۳۰ متر و دارای ۳۶۵ پله (برابر با روزهای سال)، جایگاه قربانی کردن آدمیان برای چاک خدای باران مایاها، و همچنین نیایشگاه جنگجویان، زمین بزرگ بازی، رصدخانه‌ی ال کاراکول، سکوی جمجمه‌ها، سکوی ونوس، نیایشگاه تیبِلز، حمام بخار، ۲ سنوت یا گودال آب و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو: شهر پیشاهیسپانیک چیچن ایتزا

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده