میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

نام سایت: فاتح‌پور سیکری Fatehpur Sikri
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۶
شماره‌ی ثبت: ۲۵۵
جایگاه: منطقه‌ی اگرا، ایالت اوتار پرادش، هند
گستره: ۶۰/۷۳۵ هکتار
ساخت: ۱۵۷۱
به فرمان: اکبر کبیر پادشاه گورکانی
شیوه‌ی معماری: گورکانی
ویژگی: فاتح‌پور سیکری به معنی شهر پیروزی، پایتخت ۱۴ ساله‌ی امپراتوری گورکانی از سال ۱۵۷۱ تا ۱۵۸۵، جای گرفته در میان دیواری به درازای ۶ کیلومتر، ساخته شده با ماسه‌سنگ سرخ و دربرگیرنده‌ی ساختمان‌هایی همچون بلند دروازه به بلندای ۵۴ متر، مسجد جامع، آرامگاه شیخ سلیم چشتی، آرامگاه نواب اسلام خان، تالار دیوان عام، تالار دیوان خاص، عبادت‌خانه، استخر تلالو آنوپ، کاخ جودا بای یا مریم الزمانی (همسر اکبر کبیر)، نقارخانه، پنج محل با ۱‍۷۶ ستون، خانه‌ی بیربال، منار حیران و...

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

میراث جهانی یونسکو: فاتح‌پور سیکری

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده