میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

نام سایت: نیایشگاه کنفوسیوس، گورستان کنفوسیوس و اقامتگاه خانوادگی کنگ در چی‌فو Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۴
شماره‌ی ثبت: ۷۰۴
کشور: چین
-----
نام: گورستان کنفوسیوس Cemetery of Confucius
(بخشی از نیایشگاه کنفوسیوس، گورستان کنفوسیوس و اقامتگاه خانوادگی کنگ در چی‌فو، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر چی‌فو، استان شاندونگ، چین
گستره: ۱۸۳/۳۳ هکتار
ساخت: ۴۷۸ پیش از میلاد و سده‌ی ۱۸
ویژگی: گورستان خانواده‌ی کنفوسیوس از آغاز تاکنون، با دیواری به درازای ۵۵۹۱ متر، دربرگیرنده‌ی آرامگاه کنفوسیوس و ۱۰۰۰۰۰ تن از فرزندان و شاگردان او

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: گورستان کنفوسیوس

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده