میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

نام سایت: نیایشگاه کنفوسیوس، گورستان کنفوسیوس و اقامتگاه خانوادگی کنگ در چی‌فو Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۴
شماره‌ی ثبت: ۷۰۴
کشور: چین
-----
نام: نیایشگاه کنفوسیوس Temple of Confucius
(بخشی از نیایشگاه کنفوسیوس، گورستان کنفوسیوس و اقامتگاه خانوادگی کنگ در چی‌فو، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر چی‌فو، استان شاندونگ، چین
گستره: ۱۶۰۰۰ متر مربع
ساخت: ۴۷۸ پیش از میلاد و ۱۴۹۹
ویژگی: بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نیایشگاه کنفوسیوس در چین و شرق آسیا، دربرگیرنده‌ی ۹ حیاط، ۵ دروازه، ۳ تالار، ۲ پاویون، ۴۶۰ اتاق و...

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه کنفوسیوس

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده