میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

نام سایت: خانه‌های گراند پلاس Houses of the Grand Place
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۸
شماره‌ی ثبت: ۸۵۷
کشور: بلژیک
گستره: ۱.۴۸ هکتار
ویژگی: میدان گراندپلاس یا گروته مارکت، گردش‌پذیرترین بخش شهر بروکسل و یکی از زیباترین میدان‌های اروپا، دربرگیرنده‌ی سازه‌های فراوان همچون ساختمان شهرداری، ساختمان موزه‌ی شهر، خانه‌ی دوک‌های برابانت، خانه‌ها، فروشگاه‌ها و...
-----
نام: خانه‌های گراند پلاس Houses of the Grand Place
(بخشی از گراند پلاس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر بروکسل، بلژیک
ساخت: ۱۶۹۶ (پس از یورش فرانسه به بروکسل و بمباران آن در سال ۱۶۹۵)
شیوه‌ی معماری: باروک، گوتیک و نئوگوتیک
ویژگی: دربرگیرنده‌ی نزدیک به ۴۰ خانه همچون خانه‌ی دوک‌های برابانت و...

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

میراث جهانی یونسکو: خانه‌های گراند پلاس

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده