میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

نام سایت: گراند پلاس Grand Place
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۸
شماره‌ی ثبت: ۸۵۷
کشور: بلژیک
گستره: ۱.۴۸ هکتار
ویژگی: میدان گراندپلاس یا گروته مارکت، گردش‌پذیرترین بخش شهر بروکسل و یکی از زیباترین میدان‌های اروپا، دربرگیرنده‌ی سازه‌های فراوان همچون ساختمان شهرداری، ساختمان موزه‌ی شهر، خانه‌ی دوک‌های برابانت، خانه‌ها، فروشگاه‌ها و...
-----
نام: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل Brussels City Museum
(بخشی از گراند پلاس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر بروکسل، بلژیک
ساخت: ۱۸۷۴ - ۱۸۹۶
معمار: ویکتور ژامر بلژیکی
شیوه‌ی معماری: نئوگوتیک
ویژگی: دربرگیرنده‌ی نزدیک به هفت هزار اثر نقاشی، پارچه‌، تندیس‌، کنده‌کاری‌، عکس‌، مدل‌های مینیاتوری، ظروف سفالی و... از تاریخ و فرهنگ مردم شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان موزه‌ی شهر بروکسل

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده