میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

نام سایت: گراند پلاس Grand Place
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۸
شماره‌ی ثبت: ۸۵۷
کشور: بلژیک
گستره: ۱.۴۸ هکتار
ویژگی: میدان گراندپلاس یا گروته مارکت، گردش‌پذیرترین بخش شهر بروکسل و یکی از زیباترین میدان‌های اروپا، دربرگیرنده‌ی سازه‌های فراوان همچون ساختمان شهرداری، ساختمان موزه‌ی شهر، خانه‌ی دوک‌های برابانت، خانه‌ها، فروشگاه‌ها و...
-----
نام: ساختمان شهرداری بروکسل Brussels Town Hall
(بخشی از گراند پلاس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر بروکسل، بلژیک
ساخت: ۱۴۰۱ - ۱۴۵۵
معمار: جیکوب ون تینن و یان ون رایسبروک بلژیکی
شیوه‌ی معماری: گوتیک
ویژگی: دربرگیرنده‌ی تندیس‌های فراوان، برجی به بلندای ۹۶ متر، تندیس زرین ۵ متری سنت مایکل روی برج و...

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

میراث جهانی یونسکو: ساختمان شهرداری بروکسل

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده