میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

نام سایت: دژها و باروهای شاه ادوارد در گوینِز Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۶
شماره‌ی ثبت: ۳۷۴
کشور: بریتانیا (ولز)
-----
نام: دژ کانوی Conwy Castle
(بخشی از دژها و باروهای شاه ادوارد در گوینِز، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر کانوی، شهرستان کانوی، ولز، بریتانیا
گستره: ۶ هکتار
ساخت: ۱۲۸۳ - ۱۲۸۹
به فرمان: ادوارد یکم پادشاه انگلستان
معمار: جیمز سن جورج فرانسوی
شیوه‌ی معماری: سده‌های میانی
ویژگی: دژی نظامی به بلندای ۳۰ متر، ساخته شده با سنگ آهک و ماسه‌سنگ، دربرگیرنده‌ی ۸ برج و...

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

میراث جهانی یونسکو: دژ کانوی

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده