پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

نام: پرستشگاه ایتسوکوشیما Itsukushima Shrine
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۷۶
کشور: ژاپن
جایگاه: شهر هاتسوکاایچی، جزیره‌ی ایتسوکوشیما، استان هیروشیما
گستره: ۴۳۱/۲ هکتار
ساخت: سده‌های ۶، ۱۲ و ۱۶ میلادی
به فرمان: سائکی کوراموتو در سال ۵۹۳، تایرا نو کیوموری در سال ۱۱۶۸ و موری موتوناری در سال ۱۵۷۱
شیوه‌ی معماری: ناگاره زوکوری
درباره‌ی میراث: پرستشگاه ایتسوکوشیما در جزیره‌ی ایتسوکوشیما در دریای درونی سِتو جای گرفته و وابسته به آیین «شینتو» است. این پرستگاه برای ارج نهادن به سه دختر «سوسانو» یا «سوسانوئو» ساخته شده است. «سوسانو» در اساتیر ژاپن و آیین «شینتو»، ایزد دریا، بادها و طوفان است. 
پرستشگاه ایتسوکوشیما دربرگیرنده‌ی ۶ ساختمان اصلی چوبی و چند ساختمان دیگر است. در این ساختمان‌ها تالارهای بزرگ و زیبایی همچون هوندن، هایدن یا نیایش، هِیدن یا پیشکش و سنجوکاکو جای گرفته‌اند. بیشتر ساختمان‌های پرستشگاه بر روی ستون‌هایی که در آب فرو رفته‌اند، ساخته شده‌اند. این ساختمان‌ها با پل به یکدیگر متصل شده‌اند و برای دسترسی به تالارها و بخش‌های گوناگون پرستشگاه، باید از پل‌ها و راه‌روهای متصل به یکدیگر گذر کرد.
یکی از برجسته‌ترین سازه‌های پرستشگاه ایتسوکوشیما، دروازه‌ی «توری‌ای» است. این دروازه در ۲۰۰ متری کرانه‌ی دریا جای گرفته و بلندای آن ۱۶ متر، بازه‌ی میان دو ستون آن ۱۰/۹ متر و وزن آن نزدیک به ۶۰ تُن است. دروازه‌ی «توری‌ای» با چوب درخت کافور و در سال ۱۸۷۵ ساخته شده است.
از دیگر بخش‌های پرستشگاه ایتسوکوشیما، کوه مقدس «میسِن» به بلندای ۵۳۵ متر و جنگل پهناور آن است. این جنگل زیستگاه گوزن و پرندگان گوناگون است. این گوزن‌ها از آدمی نمی‌ترسند و آزادانه در شهر و پرستشگاه پرسه می‌زنند.

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Japan.Travel

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

دروازه‌ی توری‌ای - نگاره‌ی ۲: -

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

دروازه‌ی توری‌ای - نگاره‌ی ۳: Albert

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

دروازه‌ی توری‌ای - نگاره‌ی ۴: Jos van der Heiden

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

بخش‌هایی از نمای بیرونی - نگاره‌ی ۵: -

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

بخش‌هایی از نمای بیرونی - نگاره‌ی ۶: Harvey Barrison

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

از تالارهای پرستشگاه - نگاره‌ی ۷: James Brook

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

از تالارهای پرستشگاه - نگاره‌ی ۸: Sebastien Schneider

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

از تالارهای پرستشگاه - نگاره‌ی ۹: Bobthemagicdragon

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

درون یکی از تالارها - نگاره‌ی ۱۰: Yasunari Goto

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

درون یکی از تالارها - نگاره‌ی ۱۱: James Hamill

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

از راه‌روهای میان تالارها - نگاره‌ی ۱۲: John Denman

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

از پل‌های پرستشگاه - نگاره‌ی ۱۳: Yen Nguyen

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

پاگودای ۵ طبقه - نگاره‌ی ۱۴: -

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

دروازه‌ی توری‌ای سنگی و تندیس‌های کومااینو - نگاره‌ی ۱۵: Joe Drew

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

تندیس کومااینو - نگاره‌ی ۱۶: Saru Sara

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

تندیس کومااینو - نگاره‌ی ۱۷: Harvey Barrison

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

چراغ سنگی پرستشگاه - نگاره‌ی ۱۸: Harvey Barrison

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

گوزن‌های آزاد در پرستشگاه - نگاره‌ی ۱۹: Dan

 

پرستشگاه ایتسوکوشیما - میراث ژاپن

گوزن‌های آزاد در پرستشگاه - نگاره‌ی ۲۰: Marcello Masiero

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده