میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

نام سایت: نیایشگاه ایتسوکوشیما Itsukushima Shrine
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۷۶
جایگاه: جزیره‌ی ایتسوکوشیما در دریای درونی سِتو، شهر هاتسوکاایچی، استان هیروشیما، ژاپن
گستره: ۴۳۱/۲ هکتار
ساخت: سده‌های ۶، ۱۲ و ۱۶ میلادی
به فرمان: سائکی کوراموتو در سال ۵۹۳، تایرا نو کیوموری در سال ۱۱۶۸، موری موتوناری در سال ۱۵۷۱
شیوه‌ی معماری: ناگاره زوکوری
ویژگی: از نخستین نیایشگاه‌های آیین شینتو، دربرگیرنده‌ی ۶ ساختمان چوبی بنیادین و چند ساختمان دیگر، دروازه‌ی توری‌ای به بلندای ۱۶ متر ساخته شده در سال ۱۸۷۵ و...

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه ایتسوکوشیما

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده