میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

نام سایت: دشت لوت Dasht-e Lut
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۲۰۱۶
شماره‌ی ثبت: ۱۵۰۵
جایگاه: استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایران
گستره: ۵۱/۸۰۰ کیلومتر مربع (نزدیک به یک دهم از گستره‌ی کشور ایران)
ویژگی: بیست و هفتمین بیابان بزرگ جهان، به درازای ۴۸۰ و پهنای ۳۲۰ کیلومتر، گرم‌ترین نقطه‌ی زمین در سال ۲۰۰۵ با بیشینه‌ی دمای ۷۰/۷ درجه‌ی سانتیگراد، دربرگیرنده‌ی بزرگ‌ترین شهر کلوخی (کلوت) جهان، بلندترین هرم‌های ماسه‌ای جهان به بلندای ۴۸۰ متر، ۴۰ مخروط آتشفشان کواترنر، دشت‌هایی از گدازه‌های بازالتی چاله چاله همچون گندم بریان و...، دارای پیشینه‌ی شهرنشینی با بیش از ۵۰۰۰ هزار سال و یافت شدن نزدیک به ۳۰۰۰ اثر تاریخی از این منطقه همچون درفش ۵۰۰۰ ساله‌ی شهداد کهن‌ترین درفش جهان و...

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

میراث جهانی یونسکو: دشت لوت

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده