پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نام: پارک ملی کانایما Canaima National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۴
شماره‌ی ثبت: ۷۰۱
کشور: ونزوئلا
جایگاه: ایالت بولیوار
گستره: ۳۰۰۰۰ کیلومتر مربع  (برابر با گستره‌ی کشور بلژیک)
درباره‌ی میراث: پارک ملی کانایما دومین پارک بزرگ کشور ونزوئلا پس از پارک ملی «پاریما تاپیراپکو Parima Tapirapecó» و ششمین پارک بزرگ جهان است. این پارک در جنوب شرقی ونزوئلا و در منطقه‌ی «گرن سابانا (گرم‌دشت بزرگ)» جای گرفته و تا مرز کشورهای گویان و برزیل کشیده شده است. پارک ملی کانایما دربرگیرنده‌ی جنگل‌های انبوه، صخره‌های بزرگ، تالاب‌ها، رودها، جویبارها و آبشارهای فراوان است. «رود کارائو» به درازای ۲۸۷ کیلومتر یکی از رودهایی است که در این پارک سرچشمه گرفته و جریان دارد. یکی از شاخه‌های رود کارائو نیز «رود چورون» به درازای ۶۶ کیلومتر است که آب آبشار آنجل به این رود می‌ریزد.
نزدیک به ۶۵ درصد از پارک ملی کانایما را صخره‌هایی بزرگ به‌نام «تپویی Tepui» یا «کوه سرتخت» دربرگرفته‌اند. این صخره‌ها دارای دیواره‌های عمودی و دشت‌های تخت و هموار در بالا هستند و بلندای آن‌ها به بیش از ۱۰۰۰ متر می‌رسد. برخی از برجسته‌ترینِ این تپویی‌ها بر این پایه‌اند:

  • کوه رورایما، با ۲۸۱۰ متر بلندا و ۳۱ کیلومتر مربع گستردگی روی تخت آن.
  • کوکنان تپویی، با ۲۶۸۰ متر بلندا و ۲۱/۸۵ کیلومتر مربع گستردگی روی تخت آن.
  • آویان تپویی، با ۲۴۵۰ متر بلندا و ۷۰۵ کیلومتر مربع گستردگی روی تخت آن (گستردگی نوک تخت آویان تپویی برابر با گستردگی کشور سنگاپور و بسیار بزرگ‌تر از کشور آندوراست.)
  • اوئی تپویی، با ۲۱۵۰ متر بلندا و ۲/۵ کیلومتر مربع گستردگی روی تخت آن.
  • ایلو-ترامن تپویی، با ۲۷۰۰ متر بلندا و ۵/۶۳ کیلومتر مربع گستردگی روی تخت آن.
  • یوروانی تپویی، با ۲۴۰۰ متر بلندا و ۴/۳۸ کیلومتر مربع گستردگی روی تخت آن.

پارک ملی کانایما دربرگیرنده‌ی آبشارهای فراوانی است. یکی از این آبشارها «آبشار آنجل» است که از فراز «آویان تپویی» سرازیر می‌شود. این آبشار با بلندای ۹۷۹ متر، بلندترین آبشار یک‌پارچه و پیوسته‌ی جهان به‌شمار می‌رود. «آبشار کوکنان» دومین آبشار بلند ونزوئلا پس از «آبشار آنجل» است. این آبشار ۶۷۴ متر بلندا دارد و از «کوکنان تپویی» فرو می‌ریزد. از دیگر آبشارهای این پارک می‌توان «تورون» به بلندای ۷۵ متر، «آپونوائو» به بلندای ۱۰۸ متر، «کارما» به بلندای ۵۰ متر، «ساپو» به بلندای ۲۰ متر، «چورون» و «هاچا» را نام برد. همچنین در پارک ملی کانایما جویباری با آبشارهای کوچک به‌نام «جویبار جاسپر» جای گرفته که دارای سنگ‌های بستر سرخ و سیاه است. این نام‌گذاری از آن روست که سنگ‌های بستر آن «سنگ جاسپر» است.
پارک ملی کانایما جایگاه زندگی مردمان بومی و سرخ‌پوست «پمون Pemon» است. همچنین پوشش گیاهی این پارک دربرگیرنده‌ی ۳۰۰ گونه گیاه است. از برجسته‌ترین گیاهان حشره‌خوار می‌توان بروکینیاها، ژاله‌پوش‌ها، کوزه‌مرداب‌ها، تاب‌دارها و علف‌انبانی‌ها را نام برد. همچنین این پارک زیستگاه جانوران فراوانی‌ست. برخی از برجسته‌ترینِ آن‌ها بر این پایه‌اند: آرمادیلوی غول‌پیکر، سمور آبی غول‌آسا، مورچه‌خوار بزرگ، شیر کوهی، جگوار، سگ بیشه، تنبل دوانگشتی لینه، صورت سفید، ساکی ریشوی پشت‌قهوه‌ای، موش رورایما، موش‌صاریغ تایلر، آکوچی سبز، عقاب هارپی، مکائوی شانه‌سرخ، طوطی تیره، توکان‌ها، مرغ‌های مگس، مار بوش‌مستر آمریکای جنوبی، ایگوآنای سبز و قورباغه‌ی تیر زهرآگین نوار زرد.

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Stig Nygaard

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Stig Nygaard

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۳: Stig Nygaard

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۴: Stig Nygaard

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نمای هوایی از رود کارائو - نگاره‌ی ۵: Eduardo Manchon

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

کوه رورایما - نگاره‌ی ۶: Erik Cleves Kristensen

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نمای هوایی از روی هموار کوه رورایما - نگاره‌ی ۷: Bisola

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشارهای کوه رورایما - نگاره‌ی ۸: Jose Perez

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

کوکنان تپویی - نگاره‌ی ۹: Luiz Gadetto

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نمای هوایی از روی هموار کوکنان تپویی - نگاره‌ی ۱۰: AXA

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشار کوکنان تپویی به بلندای ۶۷۴ متر - نگاره‌ی ۱۱: Jorge Falcón

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آویان تپویی - نگاره‌ی ۱۲: Markus Stöcklin

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

نمای هوایی از روی هموار آویان تپویی - نگاره‌ی ۱۳: Ynes Arredondo

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشار آنجل (بر فراز آویان تپویی) - نگاره‌ی ۱۴: Amanda Michelangeli

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشار آنجل (بر فراز آویان تپویی) - نگاره‌ی ۱۵: Andrea Giuseppe Ercole

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشار چورون (بر فراز آویان تپویی) - نگاره‌ی ۱۶: Heribert Dezeo

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشار آپونوائو به بلندای ۱۰۸ متر - نگاره‌ی ۱۷: Paolostefano1412

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشار کارما به بلندای ۵۰ متر - نگاره‌ی ۱۸: Pedro Matute

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشار ساپو به بلندای ۲۰ متر - نگاره‌ی ۱۹: Tyraelux

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آبشار هاچا - نگاره‌ی ۲۰: Jose y Mar

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

جویبار جاسپر - نگاره‌ی ۲۱: Andy_Pl

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

جویبار جاسپر - نگاره‌ی ۲۲: Andy_Pl

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

آرمادیلوی غول‌پیکر - نگاره‌ی ۲۳: Jim Goff

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

سمور آبی غول‌آسا - نگاره‌ی ۲۴: Tambako The Jaguar

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

مورچه‌خوار بزرگ - نگاره‌ی ۲۵: Alessandro Chiezzi

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

تنبل دوانگشتی لینه - نگاره‌ی ۲۶: Helene Hoffman

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

صورت سفید - نگاره‌ی ۲۷: Matthias

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

توکان منقارلوله‌ای - نگاره‌ی ۲۸: Raphael Kurz Clasen de Oliveira

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

گیاه حشره‌خوار ژاله‌پوش - نگاره‌ی ۲۹: Brad Wilson

 

پارک ملی کانایما - میراث ونزوئلا

گیاه حشره‌خوار کوزه‌مرداب - نگاره‌ی ۳۰: Mateusz

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده
آرش گفت:
تحسین برانگیز و رویایی
    فرتورچین گفت:
    سپاسگزار. بله. همان‌گونه که گفتید این پارک بسیار زیبا و رویایی‌ست.