​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

نام سایت: جزیره‌ی موزه Museum Island
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۹
شماره‌ی ثبت: ۸۹۶
کشور: آلمان
گستره: ۸/۶ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی موزه‌های آلتس، نویس، بوده، پرگامون، نگارخانه‌ی ملی آلته، انجمن هومبولت و...، بنیان‌گذاری شده در سال ۱۸۲۲، ساخته شده میان سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۰
-----
نام: نگارخانه‌ی ملی آلته Alte Nationalgalerie
(بخشی از جزیره‌ی موزه، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: جزیره‌ی موزه، کرانه‌ی رود شپری، شهر برلین، آلمان
ساخت: ۱۸۶۲ - ۱۸۷۶
به فرمان: فریدریش ویلهلم چهارم پادشاه پروس
معمار: فردریش آگوست اشتولر آلمانی، هاینریش اشتراک آلمانی
شیوه‌ی معماری: نئوکلاسیک، احیای رنسانس
ویژگی: جایگاه نگهداری نقاشی‌ها و تندیس‌های سده‌ی نوزدهم، تندیس سواره‌ی فریدریش ویلهلم چهارم پادشاه پروس در بالای پله‌های ساختمان و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

میراث جهانی یونسکو: نگارخانه‌ی ملی آلته

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده