میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

نام سایت: جزیره‌ی موزه Museum Island
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۹
شماره‌ی ثبت: ۸۹۶
کشور: آلمان
گستره: ۸/۶ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی موزه‌های آلتس، نویس، بوده، پرگامون، نگارخانه‌ی ملی آلته، انجمن هومبولت و...، بنیان‌گذاری شده در سال ۱۸۲۲، ساخته شده میان سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۰
-----
نام: موزه‌ی پرگامون Pergamon Museum
(بخشی از جزیره‌ی موزه، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: جزیره‌ی موزه، کرانه‌ی رود شپری، شهر برلین، آلمان
ساخت: ۱۹۱۰ - ۱۹۳۰
به فرمان: ویلهلم دوم پادشاه پروس
معمار: آلفرد مسل آلمانی، لودویگ هوفمان آلمانی
شیوه‌ی معماری: کلاسیک
ویژگی: از غنی‌ترین موزه‌های جهان و جایگاه نگهداری مجموعه‌های نفیسی از آثار هنری دوره‌ی یونان باستان تا جنوب غربی آسیا و آسیای میانه، آثاری از عصر هلنیسم، مصر باستان، آسوریان، بابل، ایران باستان و دوره‌ی اسلامی. همچنین جایگاه نگهداری محراب پرگامون، ساخته شده در نیمه‌ی نخست سده‌ی دوم پیش از میلاد، با پهنای ۳۵/۶۴ و ژرفای ۳۳/۴ متر و دروازه‌ی ایشتار یا دروازه‌ی بابل، ساخته شده در سال ۵۷۵ پیش از میلاد با آجرهای فیروزه‌ای و آبی لعاب‌دار براق، با بلندای بیش از ۱۲ متر و...

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی پرگامون

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده