میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

نام سایت: جزیره‌ی موزه Museum Island
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۹
شماره‌ی ثبت: ۸۹۶
کشور: آلمان
گستره: ۸/۶ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی موزه‌های آلتس، نویس، بوده، پرگامون، نگارخانه‌ی ملی آلته، انجمن هومبولت و...، بنیان‌گذاری شده در سال ۱۸۲۲، ساخته شده میان سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۰
-----
نام: موزه‌ی بوده Bode Museum
(بخشی از جزیره‌ی موزه، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: جزیره‌ی موزه، کرانه‌ی رود شپری، شهر برلین، آلمان
ساخت: ۱۸۹۸ - ۱۹۰۴
به فرمان: ویلهلم دوم پادشاه پروس
معمار: ارنست فون اینه آلمانی
شیوه‌ی معماری: نئوباروک
بلندا: ۳۹/۵ متر
ویژگی: جایگاه نگهداری کلکسیون‌هایی از هنر بیزانسی، تندیس‌ها، مدال‌ها و سکه‌ها همچون ۱۰۲ هزار سکه‌ی دوران یونان باستان و ۵۰ هزار سکه‌ی دوران امپراتوری روم و...

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی بوده

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده