میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

نام سایت: جزیره‌ی موزه Museum Island
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۹
شماره‌ی ثبت: ۸۹۶
کشور: آلمان
گستره: ۸/۶ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی موزه‌های آلتس، نویس، بوده، پرگامون، نگارخانه‌ی ملی آلته، انجمن هومبولت و...، بنیان‌گذاری شده در سال ۱۸۲۲، ساخته شده میان سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۰
-----
نام: موزه‌ی نویس Neues Museum
(بخشی از جزیره‌ی موزه، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: جزیره‌ی موزه، کرانه‌ی رود شپری، شهر برلین، آلمان
ساخت: ۱۸۴۳ - ۱۸۵۵
به فرمان: فریدریش ویلهلم چهارم پادشاه پروس
معمار: فردریش آگوست اشتولر آلمانی
شیوه‌ی معماری: نئوکلاسیک، احیای رنسانس
بلندا: ۳۱ متر
ویژگی: جایگاه موزه‌های مصرشناسی و پاپیروس و همچنین موزه‌ی پیش از تاریخ، تاریخ نخستین و بخش‌هایی از تاریخ باستان، جایگاه نگهداری کلاه زرین ساخته شده میان سال‌های ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از میلاد، تندیس بالاتنه‌ی نفرتیتی ملکه‌ی مصر باستان و همسر فرعون آخناتون، ساخته شده در سال ‍۱۳۵۰ پیش از میلاد

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی نویس

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده