میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

نام سایت: جزیره‌ی موزه Museum Island
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۹
شماره‌ی ثبت: ۸۹۶
کشور: آلمان
گستره: ۸/۶ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی موزه‌های آلتس، نویس، بوده، پرگامون، نگارخانه‌ی ملی آلته، انجمن هومبولت و...، بنیان‌گذاری شده در سال ۱۸۲۲، ساخته شده میان سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۹۳۰
-----
نام: موزه‌ی آلتس Altes Museum
(بخشی از جزیره‌ی موزه، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: جزیره‌ی موزه، کرانه‌ی رود شپری، شهر برلین، آلمان
ساخت: ۱۸۲۵ - ۱۸۳۰
به فرمان: فریدریش ویلهلم سوم پادشاه پروس
معمار: کارل فریدریش شینکل آلمانی
شیوه‌ی معماری: نئوکلاسیک، احیای رنسانس
بلندا: ۲۰ متر
گستره: ۴۷۸۵ متر مربع
ویژگی: جایگاه نگهداری و نمایش آثار باستانی و کهن رومی، یونانی و مصری، دربرگیرنده‌ی بزرگ‌ترین کاسه‌ی گرانیتی جهان از سنگ یک تکه، به قطر ۷ متر و وزن ۷۵ تن و...

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی آلتس

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده