میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

نام سایت: پارک ملی کاکادو Kakadu National Park
گونه: طبیعی - فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۱
شماره‌ی ثبت: ۱۴۷
جایگاه: سرزمین شمالی، استرالیا (۱۷۱ کیلومتری جنوب شرقی شهر داروین)
گستره: ۱۹/۸۰۴ کیلومتر مربع (برابر با گستره‌ی کشور اسلوونی)
ویژگی: دربرگیرنده‌ی یکی از بزرگ‌ترین کانسارهای اورانیوم جهان، سنگ‌نگاره‌های ۲۰۰۰۰ ساله‌ی بومیان استرالیا، سایت باستانی‌شناسی ۴۰۰۰ ساله‌ی بومیان استرالیا، دارای آبشارهای فراوان همچون جیم جیم به بلندای ۲۰۰ متر، زیستگاه نزدیک به ۱۶۰۰ گونه گیاه، ۲۸۰ گونه پرنده، ۶۰ گونه پستاندار، ۱۱۷ گونه خزنده و ۱۰۰۰۰ گونه حشره

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی کاکادو

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده