ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

نام: ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا Jesuit Block and Estancias of Cordoba
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۹۹۵
کشور: آرژانتین
جایگاه: استان کوردوبا، شهر کوردوبا
گستره: ۳۸/۱۲ هکتار
ساخت: ۱۶۱۵ تا سده‌ی ۱۸ میلادی
به‌دست: مبلغان یسوعی اروپایی
درباره‌ی میراث: کار ساخت ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا در سال ۱۶۱۵ به‌دست «مبلغان یسوعی» یا «میسیونرهای یسوعی» آغاز شد. در سال ۱۷۶۷ با فرمان «کارلوس سوم» پادشاه اسپانیا مبلغان یسوعی از قاره‌ی آمریکا بیرون رانده شدند. پس از آن سرپرستی کشتزارها به‌دست «فرانسیسکن‌ها» افتاد، تا این‌که یسوعی‌ها در سال ۱۸۵۳ به قاره‌ی آمریکا بازگشتند و سرپرستی کشتزارها را دوباره در دست گرفتند. «یسوعی‌ها» یا «ژزوئیت‌ها» و همچنین «فرانسیسکن‌ها» فرقه‌هایی دینی وابسته به کلیسای کاتولیک هستند.
ساختمان یسوعی دربرگیرنده‌ی ساختمان‌های کلیسا، دانشگاه، موزه، مدرسه، کتابخانه و... است. کشتزارهای کوردوبا نیز به ۵ کشتزار آلتا گراسیا، خسوس ماریا، سانتا کاتالینا، کارویا و لاکاندلاریا بخش‌بندی می‌شود. هر یک از این کشتزارها نیز دارای زمین‌های کشاورزی، کلیساها، خانه‌ها و... هستند.

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای یسوعی‌ها وابسته به ساختمان یسوعی - نگاره‌ی ۱: Gobackpacking.com

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

درون کلیسای یسوعی‌ها - نگاره‌ی ۲: Ezarate

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

ساختمان موزه‌ی تاریخ دانشگاه ملی کوردوبا - نگاره‌ی ۳: -

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

نمای هوایی از کلیسای کشتزار آلتا گراسیا - نگاره‌ی ۴: Cordobaoutdoor.com.ar

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای کشتزار آلتا گراسیا - نگاره‌ی ۵: Utham Hoode

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای کشتزار آلتا گراسیا - نگاره‌ی ۶: Heretiq

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

حیاط کلیسای کشتزار آلتا گراسیا - نگاره‌ی ۷: Ministerio de Cultura de la Nación

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای کشتزار خسوس ماریا - نگاره‌ی ۸: Ministerio de Cultura de la Nación

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای کشتزار خسوس ماریا - نگاره‌ی ۹: Dujuan Guo

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

حیاط کلیسای کشتزار خسوس ماریا - نگاره‌ی ۱۰: Ministerio de Cultura de la Nación

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

درون کلیسای کشتزار خسوس ماریا - نگاره‌ی ۱۱: Ministerio de Cultura de la Nación

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

درون کلیسای کشتزار خسوس ماریا - نگاره‌ی ۱۲: Ministerio de Cultura de la Nación

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

نمای هوایی از کلیسای کشتزار سانتا کاتالینا - نگاره‌ی ۱۳: Ciudadanosviajeros.com.ar

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای کشتزار سانتا کاتالینا - نگاره‌ی ۱۴: Ross Shaw

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای کشتزار سانتا کاتالینا - نگاره‌ی ۱۵: Ross Shaw

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای کشتزار سانتا کاتالینا - نگاره‌ی ۱۶: Ross Shaw

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

نمای هوایی از ساختمان اصلی کشتزار کارویا - نگاره‌ی ۱۷: Coloniacaroyaturismo.gob.ar

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

حیاط ساختمان اصلی کشتزار کارویا - نگاره‌ی ۱۸: Ross Shaw

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

نمای هوایی از کلیسای کشتزار لاکاندلاریا - نگاره‌ی ۱۹: Hitosdiseñocordoba.com.ar

 

ساختمان یسوعی و کشتزارهای کوردوبا - میراث آرژانتین

کلیسای کشتزار لاکاندلاریا - نگاره‌ی ۲۰: Maria Jose Malnis

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۵ مشارکت کننده